Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neemt men weer een rechthoekig assenstelsel aan, dan zijn x eti y de stukken die van de X- en F-assen worden afgesneden door een lijn, gaande door het punt, waarvan a en b de coördinaten zijn Heeft men dus op verschillende plaatsen op aarde door bepalingen van B, verschillende waarden van x = BH en y = Bcoti gevonden dan zet men die stukken op de assen af, en vereenigt telkens de Fig. 110.

y,

uiteinden der stukken door rechte lijnen. Waren de waarnemingen volkomen zonder fouten, dan zouden al de lijnen door één punt

gaan, waarvan de coördinaten a=z— en. & = - zouden ziin In de

a a j '

praktijk zal dit echter niet het geval zijn, doch men zal verschillende snijpunten krijgen en even als bij een kruispeiling van drie of meer landpunten, zal men een punt kunnen bepalen dat zoo min mogehjk van alle lijnen afwijkt en dat dus de meest nauwkeurige a — ~ en b~=— zal opleveren.

Voor het afzetten der stukken x en y moet natuurlijk een bepaalde lengtemaat voor 1° worden aangenomen, een maat die liefst niet te klem moet zijn. Het gebruik van ruitjespapier geeft daarbij gemak. Voor de waarden van H en cot i, kunnen de kaarten gebruikt worden door de Deutsche Seewarte te Hamburg en door de Engelsche Admiraliteit uitgegeven.

Zeevaartk., 8" dr.

16

Sluiten