Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Öp Bl. II der maand vindt men op 28 September te 0" m.T.Gr.: ©d. = 2°16/25//,2Z. W.©R.O. = 12u21m 08,11

+58//,5X+6,8 = + 6'37",8 +93,03X+6,8=+ lm 1B,4

©d. = 2023' 3" Z. W.©R.O. = 12u22m 18,51

tijdv. = 9'm328,95 (o. b. m. T.) m.©R.O. = 12"30m338,06 + 0s,82X+6,8 = + 58,58 +98,86X+6,8=4- lm 78,05

tijdv. = 9m388,53 (o. b. m.T.) m. © R.O. = 12u31m408,ll ©w. '/,itf. = 16D",6. 3. 18 Januari 1880 op 135° geg. O.L. des voormiddags te 7n32m geg. W.T. a/b. bij aanw. tijdm. = 6n50m148 wordt gevraagd

W.©R.O., ©d., ©w. y2ro., tijdv. en m.©R.O. • Stand tijdm. tot m.T.Gr. =-|"3u52m38. 18 Jan. geg. W.T. a/b. = 7l'32mv.m. Aanw.tijdm. = 6u50m148 17 „ „ =19u32m Stand =4- 3°52m 38

geg. O.L. in tijd = 9" j7 jan m t q^Z 10M2m179

17 Jan. geg. W.T. Gr. = 10u32m 17 „ m.T. Gr. =+10°,7 Op Bl. II der maand vindt men op 17 Jan. te 0U m.T.Gr.:

© d. = 20°48'25",3 Z. W. © R.O.=19u55m258,93

-29",4X+10,7= -5147 +10»jB9X+10,7 = + lm548,38 ©d. = 20°43/10",7Z. W.©R.O:—19u57m208,31

tijdv. = 10ra148,45 (a.v. m.T.) m. © R.O.=19"45mll8,48 +0B,83X+10,7= +88,88 + 98,86X+ 10,7 =4- lm458,5

tijdv. = 10m238,33 (a.v. m.T.) m. © R.O. =19u46m568,98 ©w. V2 m. = 16'n",6.

De m.©R.O. op het gevraagde oogenblik kan nog op andere wijze gevonden worden; daar n.1. tijdv. gelijk is aan W.©R.O. verminderd met m.©R.O., is m.©R.O. gelijk aan W.©R.O. verminderd met tijdv.

In voorbeeld 3 moet de tijdvereffening afgetrokken worden van middelbaren tijd om waren tijd te krijgen, dus is de tijdvereffening daar positief. Wij hebben derhalve:

• gecorr. W.©R.O. = 19u57m208,31 tijdv. = 4- 10m23s,33

r— af

gecorr. m. © R.O. = 19u46m568,98

In plaats van de m. © R.O. te 0U m. T. Gr. uit de kolom Sterrentijd van Bl. II te nemen, kan men die zelf berekenen, door van W. © R.O. te 0U m. T. Gr. de tijdv. te 0U m. T. Gr. af te trekken.

In voorbeeld 3 is:

17 Jan. 0» m.T.Gr. W.©R.O. = 19n55m258,93 17 , „ „ „ „ tijdv. =+ 10m148,45

af

17 Jan. 0um.T.Gr. m.©R.O. = 19u45mll8,48

Sluiten