Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit deze voorbeelden blijkt, dat, als declinatie en tijdv. toenemen , de veranderingen in 1 uur» positief en in het omgekeerde geval negatief worden genomen.

W.0R.O. en M.©R.O. nemen steeds toe, dus zijn de veranderingen in 1 uur van W.©R.O. en M.QR.O. steeds positief.

Op Bladzijde III vindt men voor den zeeman van belang:

De maan's ware halve mid-... The moon's semidiameter. delhjn (([ w. V2 m.)

Het maan's equatoriaal hori-... The moon's horizontal parallax. zontaal verschilzicht ((£ e.h.p.).

Zij zijn van 12 tot 12 uren opgegeven en wel op de oogenblikken van noon (middag) en midnigbt (middernacht) te Greenwich. Met middag en middernacht wordt bedoeld 0U en 12" M. T. Gr., wat aangegeven wordt door „Mean Time" aan het hoofd der bladzijde. Behalve op Bl. I zijn trouwens alle opgaven in den Almanak gedaan voor M. T. Gr.

Voorbeeld.

15 Mei 1880 des namiddags te 5u46m geg. W. T. a/b op 60° geg. W.L. bij aanw. tijdm. = 10u48m158 wordt gevraagd ([ w. XL m. en C e. h. p.

Stand tijdm. tot M. T. Gr. =—ln6m108. 15 Mei geg. W.T. a/b = 5M6mN.M. Aanw. tijdm. = 10u48m15»

15 » » » » =5u46m Stand = —lu 6m108

geg. W.L. in tijd = 4n

J 15 Mei M.T.Gr.= 9"42m 58

15 Mei geg. W.T.Gr. = 9u46m 15 „ M. T. Gr. =+9",7

Op Bl. III vindt men op 15 Mei: 12"M.T. Gr. £w. i/2m.=:15/ 2",5 12"M.T.Gr. £ e.h.p. = 55' 6",4 0" M.T. Gr. „ = U'58",! 0U M.T.Gr. „ = 54'50//,5 in 12" verschild 4",4 in 12u verschil = 15",9

in 9U,7 „ = 3",6 in 9«,7 „ WW 12^9

0» M.T. Gr. <£ w. V.m.^l^S",! 0"M.T.Gr. £ e.h.p. =

£w. i/s m. = 15' 1",7 (r e.h.p. = 55' 3",4

Op Bladzijde IV (de laatste twee kolommen) vindt men: De maan's meridiaan's door- . . . The moon's meridian passage gang (£ doorg.). .

Boven doorgang Upper passage.

Beneden doorgang Lower passage.

Voor de praktijk aan boord heeft men alleen met den bovendoorgang te maken. De uren en minuten in de kolom boven doorgang geven den M.T. aan waarop de maan zich te Greenwich in den meridiaan bevindt.

Als de (£R.O. even snel toenam als de M. © R.O. dan zou de plaatselijke doorgangstijd van de maan, even als die van de middelbare zon, voor alle meridianen dezelfde zijn.

Ging dan de maan bijv. gelijk met de middelbare zon door den

Sluiten