Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Januari 1873, gevraagd ([ doorgangstijd op 72° W.L. en 72° O.L.

voor 72° W.L. Men vindt in den Almanak: 24 Jan. £ doorg. = 20n52n,,5

23 „ „ =19"54m,9 360°: 72°= 57m,6: x

verschil = 57m,6 xz= llm,5

23 Jan. £ doorg. = 19"54m,9

23 Jan. op 72° W.L. ([ doorg. = 20u 6m,4

24 ,, „ „ = 8U 6m,4 V. M.

voor 72° O.L. Mén vindt in den Almanak: 23 Jan. £ doorg. = 19u54m,9

22 „ „ =19" 2m,7 • 360°: 72°= 52m,2:z

verschil = 52m,2 x= 10m,4

23 Jan. £ doorg. = 19u54m,9

23 Jan. op 72° O.L. £ doorg. = 19u44m,5

24 ,, / = 7»44m,5V.M.

3°. Staan in den Almanak * *, neem dan den doorgangstijd van den volgenden dag en tel daar 24u bij op.

26 Februari 1873, gevraagd ([doorgangstijd op 60° W.L. Men vindt in den Almanak:

26 Féb. ([ doorg. =z * *

27 „ „ = 0n41m dus 26 „ „ =24u41ra

25 „ „ =23"45m 360°: 60°= 56m: x .

verschil— 56m x= 9m,3

25 Feb. C doorg. = 23u45m

25 Feb. op 60° W.L. ([ doorg. = 23u54m,3

26 „ „ „ „ =ll"54m,3 V. M.

Op de Bladzijden V tot XII van elke maand vindt men de maans R.O. en declinatie opgegeven van uur tot uur en de verandering in 10 minuten.

Aan het einde dezer opgaven vindt men de datums en tijdstippen der phasen of schijngestalten van de maan, uitgedrukt in M.T.Gr. volgens zeevaartkundigen tijd.

Ook vindt men nog de datums en oogenblikken, waarop de maan zich in het Apogeum en Perigeum bevindt, eveneens uitgedrukt in M.T.Gr. volgens zeevaartkundigen tijd.

Voorbeeld.

23 Augustus 1880 des voormiddags te 0u43m geg. W. T. a/b op 21°40' geg. O. L. bij aanw. tijdm. = lu34m17s wordt gevraagd ([ R.O. en (£ declinatie.

Stand tijdm. tot M.T.Gr. = —2u15m27s.

Sluiten