Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dag tot dag vroeger worden en zal men voor een plaats op W.L. de correctie moeten aftrekken en voor een plaats op O.L. de correctie moeten optellen.

In dit geval kan het voorkomen dat op één zeevaartkundigen dag twee doorgangstijden van een zelfde planeet vallen. Dit kan, als op een dag de doorgangstijd even na den middag valt en op den volgenden dag, vóór den middag.

Voorbeeld.

12 Februari 1887 des namiddags te 10u16m geg. W.T. a/b op 30° geg. O.L. bij aanw. tijdm. z=4u27m88 wordt gevraagd R. O.; declinatie, w. l/2 m. en e.h.p. van Saturnus (ft).

Stand tijdm. tot M.T.Gr. = + 4u3ra108. 12 Febr. geg. W.T.a/b = 10u16m NM Aanw. tijdm. = 4»27m 88 12 » » » „ =10u16m Stand = +4n 3m108 '

geg. O.L. in tijd = 2- 1J} ^ M,T,Gr.^ ^30^

12 Febr. geg. W.T.Gr. = 8»16m 12 „ M.T.Gr. = +8»,5

Men vindt in den Almanak onder Mean Time:

12Febr.0»M.T.Gr.ftR.O. = 7nim458,45 = 7ullm45*45

13 „ ?ji „ = 7"llm318,04 -08,6x+8,5= - 58,'l

Verschil in 24"= —148,41 ftR.0 = 7ullm408,35

„ lu= — 08,6

12 Febr. 0U M. T. Gr. ft d. = 22°18'44",4N. — 22°18'44" 4N

13 » i » , = 22°19/16"- N. Ó +l-3X+8,5= + ll"'l

Verschil in 24»= + 31",6 ■ ftd.'=:22018/55//,5N.

„ 1»= + l",3

Men vindt verder onder Transit at Greenwich:

12 Febr. ft w. ]/2 m. = 9",1 en ft equ. hor. par. = 1",1. Het bepalen van den doorgangstijd.

1°. Wanneer de doorgangstijden vervroegen: Voorbeelden.

13 April 1888 op 150° O.L., gevraagd de. doorgangstijd van Jupiter (%).

Men vindt in den Almanak onder Mean Time:

11 Apr. Q). doorg. = 14u52m,9

12 , „ „ = 14"48m,7

Verschil = 4m,2 360°: 150°= .4m,2:x

Doorgangstijden vervroegen dus # — lm 8

voor O.L. correctie optellen. 12 Apr. Qj. doorg. = 14u48m 7

12_Apr. op 150° O.L. % doorg. = 14"50m,5

13 tt tt tt „ „ ■ „ = 2u50m,5V.M.

7 Jan. 1895 op 90° W.L., gevraagd,de doorgangstijd van Mars (q*).

Men vindt in den Almanak:

Sluiten