Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Jan. (ƒ doorg. = 6u53m,2

8 „ „ „ = 6»50m,9

Verschil = 2m,3 360°: 90°= 2m,3: x

Doorgangstijden vervroegen dus x= 0m,6

voor W.L. correctie aftrekken. 7 Jan. <f- doorg. = 6n53m,2 7 Jan. op 90° "W.L. doorg. = 6u52m,6 " * „ „ . " „ „ = 6u52m,6 V. M.

2°. Wanneer de doorgangstijden later vallen: Voorbeelden.

15 Juni 1886 op 60° O. L., gevraagd de doorgangstijd van Mercurius

Men vindt in den Almanak: 15 Juni § doorg. = OH 8m,4 14 „ „ =0a12m,8

Verschil = 5m,6 360°: 60°'= 5m,6: x

Doorgangstijden vertragen dus x= 0m,9

voor O.L. correctie aftrekken. . 15 Juni § doorg. = 0u18m,4

15 Juni op 60° O.L. § doorg. = 0u17m,5 I^d ti n yi t, =0u17m,5N.M. 28 Dec. 1895 op 120° W.L., gevraagd de doorgangstijd van Venus (9).

Men vindt in den Almanak: 28 Dec. 9 doorg. = 20u54m,5 27 „ „ „ =201'53m,9

Verschil = 0m,6 360°: 120°= 0m,6: a;

Doorgangstijden vertragen dus x— Öm 2

voor W.L. correctie optellen. 27 Dec. 9 doorg. = 20u53m'9

27 Dec. op 120° W.L. 9doorg. = 20n54m,l

28 „ „ „ „ „ „ = 8u54m,l V. M.

Onder de verdere opgaven, voor den zeeman van belang, komen voor:

Mean places of Stars (middelbare plaatsen der sterren).

Onder dit hoofd vindt men de middelbare R.O. en declinatie van 460 sterren op het tijdstip waarop het astronomisch nieuw jaar begint (zie bl. 124), met de jaarlijksche veranderingen door praecessie en eigen beweging, benevens de grootte der sterren onder de kolom Mag., 'een afkorting van magnitude (zie bl. 90).

Apparent places of stars (schijnbare plaatsen der sterren; schijnbaar door de aberratie van het licht).

Men vindt daar de R O. en declinatie van 392 vaste sterren tijdens haren boven-meridiaansdoorgang te Greenwich, om de tien dagen opgegeven. Van 16 sterren met groote declinatie, waaronder de poolster., vindt men die gegevens eiken dag. Daar de doorgangstijden der vaste sterren vervroegen, kan het hier ook voorkomen,

Sluiten