Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat men twee opgaven vindt op één zeevaartkundigen dag. De sterren zijn gerangschikt naar de grootte van de R.O. De kleine veranderingen in R.O. en declinatie ontstaan hoofdzakelijk door de Praecessie en Nutatie.

Verder in den Nautical Almanac vindt men nog eenige tafelen, waaronder voor den zeeman van belang:

1°. Tafelen dienende om een tijdsverloop, uitgedrukt in middelbaren tijd, te herleiden tot sterrentijd en omgekeerd.

2°. Day and fraction of the year (dag van 't jaar en deel van 't jaar voor eiken datum). Deze tafel is gemakkelijk bij het corrigeeren van den stand der tijdmeters voor versnelling of vertraging.

3°. Breedte en lengte van eenige observatoriums.

De verkorte Nautical Almanac. De inrichting is in hoofdzaak als volgt:

Het voorwerk is vervallen. Elke maand heeft 12 bladzijden met Romeinsche cijfers aangeduid.

Op bl. I vindt men voor eiken dag te 0U M.T. Gr. de zonsdeclinatie met de verandering in één uur; de tijdvereffening zooals die op waren tijd moet worden toegepast met de verandering in één uur; de zons ware halve middellijn; en.de M 0R.O. (op het gegeven oogenblik gelijk aan sterrentijd) met de veranderingen in één tot 24 uren en in één tot 50 minuten.

Op bl. II vindt men eiken dag de M.T. op het oogenblik dat het 0U sterrentijd is te Greenwich. Verder dagelijks te 0U M. T. Gr. de maans ware halve middellijn, het maans equat. hor. verschilzicht, beide met de verandering in een uur en de ouderdom van de maan. Voorts de maans boyen- en beneden-doorgangstijden te Greenwich, uitgedrukt in middelbaren zeevaartkundigen tijd met de opvolgende verschillen.

Bl. III tot VI geven zons declinatie, M.©R.O. en tijdv. nogmaals, maar nu om de 2 uren M. T. Gr. De teekens + voor de tijdvereffening geven aan hoe deze op waren tijd moet worden toegepast.

Bl. VII tot X geven de maans R.O. en declinatie om de 2 uren M.T.Gr. met de opvolgende veranderingen in 2 uren en de phasen van de maan.

Bl. XI en XII geven voor eiken dag te 0U M.T.Gr. de R.O. en declinatie van Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, benevens de doorgangstijden van deze planeten uitgedrukt in middelbaren zeevaartkundigen tijd.

Onder het hoofd „Stars" vindt men om de 90 dagen de R.O. en declinatie van de ware plaatsen (apparent places) van 160 sterren van de 3e grootte en helderder.

Vervolgens heeft men: een tafel dienende om een tijdsverloop, uitgedrukt in sterrentijd, te herleiden tot middelbaren tijd; drie correctie-tafelen om de breedte te bepalen uit de poolstershoogte; een tafel voor de berekening van de ware tijden van opkomst of ondergang van hemellichamen voor de gegevens declinatie van 0° tot 30° en breedte van 0° tot 70°; een tafel voor poolsters azimuth voor de argumenten westelijke uurhoek van de ster en breedte van

Sluiten