Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den waarnemer; lengte en breedte van eenige observatoriums; tafels gevende de M. T. Gr. op het oogenblik van hoog water te Dover en ten slotte een tafel voor evenredige deelen, die bijv. gebruikt kan worden bij het corrigeeren van de declinatie en R.O. van planeten en maan. Voor de argumenten verandering in 2 uren boven en een aantal minuten van 1 tot 60 in de linker kolom, vindt men het evenredig bedrag in de tafel en hetzelfde voor de argumenten verandering in 24 uren boven en tijdsbedragen van 12m tot 12 uren in de rechterkolom van de tafel.

Voorbeelden.

6 Juni 1918 des namiddags te 9u12m geg. W.T. a/b op 24°30' geg. O.L. bij aanw. tijdm. = 4u37m568 wordt gevraagd ([ R.O. en ([ deel. Stand tijdm. tot M.T. Gr. =-(- 2u59m38

6 Juni geg. W.T.a/b = 9"12m Aanw. tijdm-. = 4u37m568

geg. O.L. in tijd = lu38m Stand =+ 2u59m 38

' 6 Juni geg. W.T. Gr. = 7u34m 6 Juni M.T. Gr. = 7u36m598

Het geheel aantal uren het dichtst bij den M.T. Gr. is 8".

Het verschil van 8U met den M.T.Gr. (interval) is 23ml8.

Voor 6 Juni vindt men op bl. VII tusschen 6" en 8U voor het verschil in R.O. 2998 en voor het verschil in deel. 155 (15',5). Met het verschil 299 boven aan en het interval 23 aan de linkerzijde van de bladzijde vindt men in de tafel voor de evenredige deelen (proportional parts) voor de R.O. 578 en met het verschil 155 en het interval 23 voor de deel. 30 (3',0), zoodat men heeft:

6 Juni 8» M.T. Gr. (£ R.O. = 2u57m308 (£ d. = 19°59',8 N.

evenr. deel voor 23m = —578 = —3'

£ R.O. = 2u56m338 ([ d. = 19°56',8 N.

27 Sept. 1918 des voormiddags te 4"48m geg. W.T-a/b op 17° geg. W.L. bij aanw. tijdm. = 8u12m218 wordt gevraagd Venus R.O. en deel. Stand tijdm. tot M.T. Gr. =—2u18mll8.

26 Sept. geg. W.T.a/b = 16u48m Aanw. tijdm. = 8u12m218 geg. W.L. i. t. = lu 8m Stand = —2u18rall8

26 Sept. geg. W.T.Gr. = 17u56m 27 Sept.M.T.Gr. = 5u54m108V.M. De dichtstbijzijnde middelb. middag te Gr. is die van 27 Sept.

Het interval is 6u5m508. Op blz. XI van September vindt men2778 als verandering in R.O. in 248 en 286 (28',6) als verandering in deel. in 24u. Met 277 boven aan de bladzijde en het interval 6u6m rechts van de bladzijde vindt men in de tafel voor de evenredige deelen 708 voor de R.O. en met 286 (28',6) en 6u6m, voor de deel. 72,5 (7',3), zoodat men heeft:

27 Sept. 0" M.T.Gr Venus R.O. = 1 lu21ra268 Venus d. = 5°41',6 N.

evenr. deel voor 6u6m= —lm10s — —7'3

Venus R.O. = 1 lu20m16s Venus d. = 5°34',3 N.

Sluiten