Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K"'= </a $ -}- * -0,08 <p = 0,42 0 +—-_—

Volgens deze formule is Tafel XXXII berekend, voor afstanden opgegeven in zeemijlen.

In verband met de moeilijkheid, om afstanden eenigszins nauwkeurig te schatten en de onzekerheid, waarin men verkeert omtrent de waarde der aardsche refractie, moet het observeeren van hoogten boven een onvrije kim zooveel mogelijk vermeden worden.

Verschilzicht of parallax.

Een waarnemer A, Fig. 121, op aarde, ziet een hemellichaam S, dat niet op oneindigen afstand verwijderd is, in de richting AS'. Indien de waarnemer zich in het middelpunt der aarde- bevond, zou hij S zien in de richting MS".. Men ziet een hemellichaam

Fig. 121.

dus altijd lager dan de plaats, waar het zich zou vertoonen van uit het middelpunt der aarde gezien. De parallax in hoogte, /_MSA moet dus bij de schijnbare hoogte /_SAH worden opgeteld om de ware hoogte /_SMB te krijgen, want uit de figuur blijkt, dat /_SMB=/_SAHAr l_MSA.

Ten einde de parallax in hoogte in een formule uit te drukken, stellen wij de schijnbare hoogte van het hemellichaam S, na toepassing van de kimduiking, d.i. /^SAH=zh, de aardstraal AM=r, de afstand van het hemellichaam tot het middelpunt der aarde, dus MS—a en de parallax in hoogte /_MSA—p, dan is in AAMS:

AM: MS=sin MSA : sin SAM

of r : a = sinp : cos h

waaruit sinp = — cosh of, daar p altijd een kleine

Sluiten