Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde heeft en derhalve sinp=psin\" gesteld mag worden, is

P 1 :—T77 COS k.

r sm 1

Dit is dus de waarde van de parallax in hoogte, uitgedrukt in den straal der aarde, den afstand van het hemellichaam en de schijnbare hoogte van het hemellichaam.

Bevindt het hemellichaam zich in den horizon, bijv. in S"', d.an

T

wordt h = 0 dus cos h = 1 en de horizontale parallax h.p. ~ a ■ y,-

Bevindt de waarnemer zich op den equator en stellen wij den equatorstraal door R voor, dan wordt het equatoriaal horizontaal

verschilzicht e. h. p. = —:—z-r.

r asml

Het equat. hor. verschilz., dat men in de almanakken vindt, heeft men eenvoudig verkregen, door de equatorstraal der aarde R, te deelen door den afstand a, waarop het hemellichaam zich van de aarde bevindt.

Bij de zon verandert a wel is waar, doch vergeleken met de groote waarde van a weinig, en ofschoon in de Naut. Alm. de e.h.p. om de 10 dagen wordt opgegeven, neemt men daarvoor altijd 9". Door den grooten afstand kunnen h.p. en e.h.p. bij de zon gelijk gesteld worden.,

Voor de maan wordt de e. h. p. om de 12 uren opgegeven, omdat de afstand a van de maan tot de aarde betrekkelijk gering is, de

breuk dus veel grooter is dan bij de zon en een verandering

a sin \"

in a derhalve grooter invloed heeft op de waarde van de e. h. p.

Voor de planeten is de e. h. p. om de 5 dagen opgegeven. Bij deze hemellichamen is de verandering in den afstand zeer groot en heeft dus ook nog al invloed op de waarde van de e. h. p., al zijn de afstanden tot de aarde betrekkelijk groot. Door de groote afstanden mogen e. h. p. en h. p. aan elkaar gelijk gesteld worden.

Om de parallax in hoogte uit te drukken in de horizontale parallax, hebben wij volgens het voorgaande:

» =—. „cos h en h. p. = —. ~„ 1 asm\" asinl

waaruit^) = h. p. cos h,

Fig. 122.

d. i. de parallax in hoogte is gelijk aan de horizontale parallax maal de cosinus van de schijnbare hoogte.

In Tafel XXXVII is de parallax in hoogte berekend, door de h.p. te vermenigvuldigen met

k cos h. Deze Tafel bevat

in de 1" kolom alleen de

Sluiten