Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen op het oogenblik van de eerste waarneming, omdat A de plaats is van het hemellichaam bij 1" waarneming.

De vraag is nu, welke correctie moet op de eerste hoogte worden toegepast om deze te herleiden tot de tweede waarnemingsplaats.

Beschrijft men uit A met AT' als straal een cirkelboog, dan is TB de correctie, die op TA moet worden toegepast, om T'A te verkrijgen. Daar TT' in den regel zeer klein is, stellen wij ATT'B plat en rechthoekig in B.

In ATT'B is dan TB = TT'cos T'TB.

Stelt men de correctie TB = c en /_ T'TB, d.i. de hoek, gevormd tusschen de koerslijn en de richting, waarin het hemellichaam gepeild wordt, gelijk cp, dan wordt de formule voor de correctie verzeiling: C = V. cos 0.

In de figuur is /_T'TB scherp, cosCp dus positief en ook c positief; de correctie moet, zooals uit de figuur blijkt, van den topsafstand worden afgetrokken dus bij de hoogte worden opgeteld. Was Cp stomp geweest, dan was c negatief geweest en had men de correctie van de hoogte moeten aftrekken.

Hieruit volgen deze regels:

Is 0 scherp, wordt dus het hemellichaam voorlijker dan dwars gepeild, dan wordt de correctie voor de verzeiling opgeteld bij de eerste hoogte.

Is Q stomp, wordt dus het hemellichaam achterlijker dan dwars gepeild, dan wordt de correctie van de eerste hoogte afgetrokken.

Is $ = 90°, wordt dus het hemellichaam dwars gepeild, dan is de correctie c = v. cos 90° = nul.

Is cp = 0, wordt dus het hemellichaam recht vooruit gepeild, dan is de correctie c=v. cos 0 = v.

Is <£ = 180°, wordt dus het hemellichaam recht achteruit jreneild dan is c = v. cos 180° = —v.

Het berekenen der correctie c = v.cos(p wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van Tafel I.

Wij weten toch, dat Ab. = v. cosK. Zoekt men dus bij den koers, die overeenkomt met cp, de Ab., die overeenkomt met de verheid v., dan is die Ab. de correctie c.

VRAAGSTUKKEN.

1. 30 Juni, het oog 8 M. boven water, (•)gemetenh. = 18°9'20// gevraagd 0 ware h.

2. 5 Mei, het oog 7,3 M. boven water, Q_ gemeten h. = 36°19'20" gevraagd 0wareh.

3. 6 April, het oog 5 M. boven water, ©gemetenh. = 55° 19'40" gevraagd 0 ware h.

4. 8 December, het oog 5 M. b. w., ©_ gemeten h. = 50°43'34" gevraagd 0 ware h.

5. 2 Juni, het oog 7,8 M. b. w., © gem.h. = 16o31'50", gevraagd 0 ware h.

Zeevaartk., 8e dr. ^

Sluiten