Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE AFDEELING,

HET BEREKENEN VAN DE DEVIATIE VAN HET KOMPAS.

Op elk schip behoort men, als de gelegenheid dit toelaat, vóór 't naar zee gaan het kompas te verifieeren, d. i. op hierna aan te geven wijzen de deviaties van het kompas bij de 32 miswijzende koersen te bepalen en in de stuurtafel op te teekenen.

Daar echter de magnetische toestand van schip en lading bij verplaatsing van het schip gewoonlijk zal veranderen, is het hoogst noodzakelijk om in zee de deviatie uit de stuurtafel onophoudelijk te_ controleeren. Voor die controle wordt op verschillende wijze de miswijzing en daaruit de deviatie bepaald.

I. HET AZIMUTH.

De kennis van het azimuth van hemellichamen wordt in de zeevaartkunde aangewend voor het bepalen van de miswijzing en de deviatie van het kompas, en, zooals later zal worden aangetoond, voor het bepalen van de richting van hoogtelijnen.

Fig. 125 De miswijzing van het kompas

! V kan gevonden worden, door een

nememchaam met het kompas te peilen, en tevens het azimuth uit den pooldriehoek te berekenen. Het berekend azimuth verminderd met het gepeild azimuth geeft de mis\ wijzing. Zooals bekend is, \ verstaat men door het peilen ]N van een hemellichaam, het

meten, door middel van kompas en peiltoestel, van den hoek, ge vormd door de Noord-Zuidlij n van de kompasroos met het vlak van den verticaalcirkel, gaande door het hemellichaam.

, voor de berekening van het

azimuth van een hemellichaam heeft men in den pooldriehoek drie gegevens noodig.

1°. Berekening van het azimuth, uit hoogte en declinatie van het hemellichaam en breedte van de waarnemingsplaats.

Zij S, Fig. 125, een hemellichaam, waarvan de declinatie op het oogenblik der hoogtewaarneming bekend is; heeft men dan de gemeten hoogte tot ware middelpuntshoogte herleid, dan kan, met

Sluiten