Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Febr. W.T.a/b. = 8n34m V.M. 23 Febr. Ou W.T.Gr. © d. = 9°53'37" Z.

22 Ti v T> =20u34ra — 55"X6,07 = — 5'34"

geg. W.L. in tijd = 9"30m ©d. = 9°48' 3" Z.

22 Febr. geg. W.T. Gr. = 30n 4m © P = 3n26m

23 j, „ , = 6«,07

tg(p = cotdcosP cot T=cos(b-\-(p)cot P cosec <p

l.cotd=10,76259(—) l.cotP= 9,90061

l.cosP= 9,79415 l. cosec cp = 10,01611 (—)

l. tg cp = 10,55674 (-) = 9'93224

Cp=—74°29'26// l.cotT= 9,84896 (—)

6— -f.43°18/30// r=125°,14' b-f-d)=—31°10'56" Ber. Azimuth = N 125°14'0.

■n » = 4-125°14' Gep. „ = + 95° Miswijzing = + 30°14' Variatie = + 20°

Deviatie — + 10°14' of Oost. Door de Tafels XII en XIII (ABC Tafels). Uit de formules (1) en (2) der voorgaande berekening volgt:

cosbcosCp—sinbsinCp cosb sinb cos6 sinb

tgPsincp tgPtgCp tgP tgPcotdcosP tgP

cos6 sinb / tgd tgb \ ,

COtl ~sinPcotd~tg~p-\sln~P ~lg~P) ■ ,

, „ ƒ tab tgd \ , „. ., tgb . tgd „

—cotT=[-^-— cosb. Stelt men ~^-= = A en . n=B,

\tgP stnP I tgP sinP

dan heeft men'—cotT=(A—B)cosb.

Zijn breedte en declinatie ongelijknamig, dan wordt de formule door

de verandering van het teeken der declinatie —cot T=(A-\-B)cosb.

Als de uurhoek P>6U, dan is tgP negatief, dus ook A negatief

en men heeft —cotT=(—A—B)cosb.

Voor verschillende waarden van P, b en d zijn in Tafel XII de

waarden van A en B berekend. In Tafel XIII, de C Tafel, vindt

men met A + B ofB—A en de breedte als argumenten, het azimuth.

Hetzelfde voorbeeld volgens de ABC Tafels geeft:

.4 = 0,75 C=55°

£ = 0,22 Azimuth = N 125° O.

^4+5 = 0,97

4°. Berekening van het azimuth van de Noordelijke Poolster (x Ursae Minoris).

Het azimuth van déze ster verandert zeer weinig en zeer langzaam , zoodat zelfs een vrij groote fout in den tijd weinig invloed zal hebben op het azimuth.

Tafel XXIII geeft het azimuth der poolster, voor de argumenten breedte en R.O. meridiaan. De declinatie en R.O. zijn van het

Sluiten