Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar 1925, en als standvastig aangenomen , wat zonder bezwaar kan geschieden, daar het azimuth in tienden van graden gegeven wordt.

De formule waarmede Tafel XXIII berekend is, kan op de volgende wijze afgeleid worden.

Fig. 127 is een voorstelling van de hemelsfeer, waarin P de hemelnoordpool is, S de poolster en het cirkeltje met pijl, de cirkel der schijnbare dagelijksche beweging van de poolster. PS is een deel van de declinatiecirkel gaande door S en AS is een cirkelboog-

yy evenwijdig aan den waren

«orizon aoor o getroKKen. JJe boog NB=^PTS is het azimuth van de poolster S.

Met het oog op de geringe waarde van den poolsafstand PS die nu ongeveer 1°8',5

hfAraaar ViOQ/>V>™™+ „„„ J„

figuur APS als een platte driehoek, die rechthoekig is in A. In dien driehoek is dan AS = PSsin APS of/_APS= sters uurhoek = P en PS=& stellende, PS=AsinP. Verder is NB = AS sec BS

of ^ Azimuth = A sin P sec BS. Stelt men de poolstershoogte BS, gelijk aan de poolshoogte of breedte PN, hetgeen voor dit doel althans, zonder bezwaar kan geschieden, dan wordt

.-^ Azimuth = A sin P secb. Ten slotte ^<-WeP. = R.O.mer. — ^R.O. invoerende, heeft men: Azimuth poolster = A sin(R.O. mer. — +■ R.O.)secb.

Voorbeeld.

IV 9 Juni 18 .., op 30° N.b., des avonds te 9u20m W.T. a/b. Poolster gepeild N. 14° O. Gevraagd de miswijzing van het kompas. 9 Juni W. T. a/b. = 9»20m N.M. Tafel XXIII.

9 Juni W.T.a/b. = W.©WeP. = 9u20m

W.QR.O.= 5pllm ^WareAzim. = N. 0°,3O=+ 0°,3 R.O.mer. = 14«31m GePeild » =N.14° 0=4-14°

Miswijzing = —13°,7

= 13°7W.

Azimuthtafels.

Het herhaald voorkomen van de vraag naar bet azimuth van hemellichamen, is oorzaak geweest dat er verschillende Tafels gemaakt zijn, waarmede men met bepaalde gegevens als argumenten, het azimuth, sneller dan door berekening, kan vinden. De meeste

Sluiten