Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uurhoek, hoogte en declinatie, voor uurhoeken om de 4 minuten van 0 tot 6 uur en alle hoogten en declinaties van 0° tot 90°.

Boven aan de bladzijden staat „declinatie of hoogte". Men zoekt eerst bij den gegeven uurhoek en de declinatie het getal in de Tafel (dit getal is de loodrechte boog in den pooldriehoek uit het middelpunt van het hemellichaam op den meridiaan neêrgelaten). Nu slaat men de bladzijde op waar de gegeven hoogte aan het hoofd van een der verticale kolommen staat, zoekt in die kolom het vroeger gevonden getal en men vindt in dezelfde horizontale kolom als het getal, het Azimuth aan de rechterzijde.

Daar de uurhoeken in de Tafel slechts tot 6U gaan, moet men altijd met de scherpe waarde van den uurhoek zoeken. Ook vindt men uitsluitend de scherpe waarde van het azimuth. Men moet dus met behulp van de bekende regels, onderzoeken welke'de waarde van het azimuth is.

1°. Azimuth gelijknamig met de breedte.

2°. Azimuth stomp als breedte en declinatie ongelijknamig zijn. 3°. Azimuth scherp als de gelijknamige declinatie grooter is dan de breedte.

4°. Azimuth scherp als breedte en declinatie gelijknamig zijn en de uurhoek grooter dan 6U is.

Als de gelijknamige declinatie kleiner is dan de breedte, kan Tafel XLIII uitmaken, of het azimuth stomp of scherp is.

Voorbeelden.

1. Op 27°15'N.b. bij 0d. = 3°12'Z wordt de zon des namiddags te 3u8ra W. T. a/b. gepeild Z. 53° W. Gevraagd de miswijzing van het kompas door azimuth taf els.

Volgens Labrosse: •

3u8m namiddagtijd geeft 8u52ra voor de Tafel. Op 27° b..bij 93°,2 poolsafst. is te 8u51m .. © Azim. = 116° „ 28° „ „ „ „ n „ -8»47m.. „ =116°

Alzoo: op27°15' „ „ „ „ „ 8u50m.. „ =116°

12 minuten verschil in tijd geven volgens de Tafel 2° verschil in- azimuth, dus 2 minuten verschil in tijd 0°,4 verschil in azimuth. dus op 27°15' b. bij 93°,2 poolsafst. is te 8u52m .. © Azim.■= 116°,4 Ber. Azim. == N. 116°,4 W. = -116°,4 Gep. „ = Z. 53° W. = -127°

Miswijzing= 4- 10°, 6

.-=+ 10°,6Oost.

Volgens Davis:

Op 27° N.b. is bij © d. = 3°12' Z. te 3°8m N.M. © Azim. = 116°10' 28° = „ „ =116 50

" 27°15' " * * " as &m 11 y> « =H6°20' "Berekend Azimüth as N l"l 6°,3 W.

Sluiten