Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. 21 Januari 18.. op 13°30' Z.b. en 40° O.L. wordt des voormiddags te 2"40mW.T.a/b Spica gepeild N 87° O. Variatie = 12° W. Gevraagd de deviatie door de azimuthtafel van Davis. 21 Jan. W.T. a/b = 2H40mV.W. 20 Jan. 0" W.T.Gr. W. ©R.O. = 19u57m10s 20 „ „ =14"40m 10S,6X12= 2m 7S

O.L. in tijd = 2M0m

onr wtp io«' W.0R.O. = 19"59m178

20 Jan. W. I.Gr. = 12u W.© WeP. = 14°40m

K. O. mer. — 34u39ml7s ^R.O. = I3ul9ml7s

^WeP. = 2lu20m OeP. ==■ 2u40m

De 7^OeP. = 2u40m, dus eu wordt gezocht bij' 9u20m V.M. Op 13° Z.b. is bij ^d. = 10°34'f;. voor 9n20mV.M. ^ Azim. = 89°12'

" 13°30' » » » » =90°16'

» lj 3U « » « > = , „ „ „ = 89°44'

Ber. Azim. = Z. 89°,7 O. = — 89°,7

Gep. „ =N. 87° O. = —93°

. Miswijzing=-f 3°,3 Variatie = —12°

Deviatie — +15° 3 of Oost. ;4. 3. 15 Febr. 18 .., op 32°52' N.b , des namiddags te 5Dlm W.T a/b is de 0d. = 12°36'Z. en ©w.h. = 5°6'. Gevraagd het azimuth van de zon door de Tafel van Weyee.

b. en d. zijn ongelijknamig, dus is het azimuth stomp © Azimuth = N. 108°,6 W.

De gunstigste omstandigheden voor de bepaling van het azimuth.

Hoewel men den invloed van mogelijke fouten in de gegevens voor de berekening van het azimuth zonder bezwaar door formules kan voorstellen, kan men daaruit toch moeilijk een algemeenen regel afleiden voor den gunstigsten tijd van waarneming. Daar peiling van hemellichamen met groote hoogte, bijv. boven 60°, met de aan boord in gebruik zijnde peiltoestellen onnauwkeurig wordt, kiest men in de praktijk, voor de kompascontröle, altijd hemellichamen waarvan de hoogte gering is, ten einde een peiling te krijgen die goede kans heeft om nauwkeurig te zijn. Een misschien minder goede plaats van het hemellichaam, wat betreft den invloed van fouten m de gegevens voor de berekening legt veel minder gewicht in de schaal. Dit neemt niet weg dat men, in het algemeen, in het oog kan houden, dat de omstandigheden voor de bepaling van het azimuth gunstig zijn, als het hemellichaam langzaam van azimuth verandert. Als een hemellichaam in den meridiaan staat is het oogenblik het ongunstigst voor waarneming van het azimuth.

Sluiten