Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sin w. amplit. = sin d sec b — verbetering = -® W' ^

cos w. amplit.

d=17°ll'33"(-f) t«n = 9,47068(+) l.0w.h.= 3,17056(-) i = 32°37'(-) Z.sec = 10,07454 (+) .l.tg = 9,80614(-)

sim Ampl. = 9,54522 (-f)

W. Ampl. = +20°32'39" l. sec = 10,02853

(•) gem. h. = 0° — l. verb. = 3,00523 (+)

k.= 4/27// yerb. = —1012"

0 sch loc h. = —0° 4'27" = ~~ 16'52"

R _ 36'l 1" w- Ampl. = -1- 20°32'39" verb. = — 16'52"

Qt. loc.h. = — 0°40'38" ■ . - -

p. + ©w.y»m.= i5'57« Sch. Ampl. ==+20°15/47"=W.20°15/47"N.

Ber. Azim. = —69°44'13"

0w.h. = — 0°24'41" Gep. „ =—55°

= — 1481" .. .

Miswijzing = —14°44' = 14°44' W.

Voor de berekening uit de formule cos^L y—i ycogf cog(£ —A)

cosbcosh

heeft men:

b= 32°37' £ sec =10,07454(4-)

Bfe: L= 107°11'33"

*== — 0°24/41" l.sec = 10,00001 (+)

2f= 139°23'52"

f= 69°41'56" , " ^:;, ,

£-A = -37°29'37" -cos= 9,54027 (+)

Z.cos = 9,89951 (+)

2l.cosl/2 T= 9,51433 l.cosy2T= 9,75716 72 5T= 55°7'54"

2'=Z. 110°15'48"W. Ber. Azimuth = N. 69°44'12"W.

Schijnbare opkomst en ondergang.

Bij de berekening van het amplitudo is aangegeven, hoe men door de formule -cosP = tgbtgd den uurhoek van de zon op 't oogenblik van ware opkomst kan berekenen. Wenscht men den uurhoek te kennen op 't oogenblik van schijnbare opkomst, d.i. dus op 't oogenblik, dat bijv. de zonsonderrand de kim aanraakt, dan moet op den uurhoek op het oogenblik van ware opkomst een correctie worden toegepast.

In Fig. 128 stelt /_APB — AB=LP die correctie voor, daar l_EPS, de uurhóek op 't oogenblik van ware zonsopkomst en l_EP.8l de uurhoek op 't oogenblik van schijnbare zonsopkomst is.

Voor de berekening van AP heeft men in L88MGSi = SSÏ sin GSSl of GS\ = SS1 cos PSN

Sluiten