Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij twijfel betreffende de nauwkeurigheid der kompassen waarmede men wil peilen, bréngt men ze eerst aan den wal, buiten den invloed van omringend ijzer, en daar peilt men de kompassen onderling in verschillende richtingen. Zijn de kompassen goed, dan moeten de peilingen steeds 180° verschillen. Daarna brengt men het standaard-kompas weer op zijn plaats aan boord.

Op 't oogenblik dat het schip juist den verlangden koers op 't standaard-kompas voorligt, doet men van boord een sein, om te peilen en peilt elkaar wederkeerig aan wal en aan boord. Om zeker te zijn, dat men later gelijktijdige peilingen met elkaar vergelijkt, noteert men volgens twee gelijkgaande horloges den tijd op 't oogenblik van peilen.

De omgekeerde peilingen aan wal geven natuurlijk de magnetische peilingen aan boord en de afwijking en deviatie vindt men uit de bekende formule:

Afwijking = magnetische peiling — miswijzende peiling.

Bij de toepassing van deze formule kan de volgende regel in acht genomen worden:

Indien de magnetische peiling rechts is van de kompas- of miswijzende peiling, is de afwijking van het kompas Oost, in het omgekeerd geval West.

Voorbeeld.

Voorliggend op Aan wal gepeild Aan boord gepeild

Standaard kompas a/b. naar het schip. naar den wal.

Noord. Z 51° O. N. 52°,7 W.

NO. Z. 47° O. N. 55°,8 W.

Oost. N.53°,5 0. Z. 50°,7W.

Z O. N. 49°,3 O. Z. 54°,1 W.

Zuid. N.39°,3 0. Z. 39°,2W.

ZW N.89° O. Z. 86°,5W.

West. N. 37°,7 O. Z. 40°,7 W.

NW. N.38°,2 0. Z. 46°,6W.

Gevraagd de afwijkingen of deviaties bij die verschillende koersen. Afwijking = magn. peiling — misw. peiling.

Voorliggend 0mgekeerde peiling Peiling aan

ai °? , aan wal = mag- boord = miswijzende Afwijking.

Standaard- ,. , ... ° ,,-:i;„,,

kómpas a/b. ^tische peiling, peiling.

Noord. N51° W=- 51° N52°,7W=- 52°,7+l°,7ofOost

NO. N47° W=— 47° N55°,8W=— 55°,8 +8°,8 „ „

Oost. Z53o,5W=-126o,5Z50o,7W = -129o,3+2°,8B „

Z.O. Z49°,3W=—130°,7 Z54°,l W=—125°,9 -4°,8 *„ West

Zuid. Z39°,3W=—140°,7 Z39°,2W=—140°,8 +0°,1 „ Oost

ZW. Z89° W=— 91° Z86°,5W=— 93°,5+2°,5 „ „

West. Z37°,7W=-142°,3 Z40°,7W=-139°,3 _3°,0 „ West

NW. Z38°,2W=—1410,8Z46°,6W=-1330,2 -8°,4 „ „

Sluiten