Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door peilingen van een ver verwijderd voorwerp.

Wanneer het schip op een reede ligt en men heeft het voornemen om, na het innemen van een nieuwe lading b. v., het standaardkompas op nieuw te verifieeren, dan verdient het aanbeveling om van de eerste gelegenheid dat de zon te zien is, gebruik te maken, om met behulp van dat hemellichaam de magnetische richting te bepalen van het een of ander duidelijk zichtbaar en ver verwijderd landpunt. Men kan dan later ten allen tijde tot de verificatie overgaan, onafhankelijk van hemellichamen, die natuurlijk door bewolkte lucht onzichtbaar kunnen zijn.

Om de magnetische richting van een ver verwijderd punt te bepalen, kan men als volgt handelen.

Men peilt de zon en noteert de aanwijzing van de klok of van den tijdmeter. Gelijktijdig, of zoo snel mogelijk daarna, peilt men het landpunt. Het is noodig de peilingen zoo snel mogelijk op elkaar te doen volgen, daar het schip door stroom of wind tusschen de peilingen van voorliggenden koers kan veranderen. Heeft men een aanwijzing tijdmeter, dan bepaalt men de W. T. a/b. door op den M. T. Greenwich uit aanw. tijdm. en stand de tijdvereffening en de lengte uit de kaart, volgens ankerpeiling, toe te passen. Met behulp van een azimuthtafel of door berekening bepaalt men dan het azimuth van de zon. Berekend azimuth verminderd met gepeild azimuth van de zon, geeft de miswijzing. Door de miswijzing toe te passen op de miswijzende peiling van het ver verwijderde landpunt, krijgt men de ware peiling, die door toepassing van de variatie tot magnetische peiling herleid wordt.

Voorbeeld.

18 Mei 1905 ter reede van Tunis, volgens ankerpeiling od 36°48' N.b. en 10°22' O.L. wordt bij aanw. tijdm. = 3»16m50« de

© gepeild N107°O en een ver verwijderd landpunt N110°W Stand tijdm. tot M. T. Gr. = -f3u48m28. Variatie = 13° West. Gevraagd de magnetische richting van het landpunt.

Aanw. tijdm. = 3"16m508

Aanw.tijdm.= 3u16m508 18 Mei 0UM.T.Gr.0d. = 19°27'44"N Stand = +3n48m 2" +33",31X—4,9= — 2/43//

18Mei M.T. Gr.= 7" 4m528V.M. ©d =19°25' 1"N

\l * " ï ^"g4"52' 18 Mei0»M.T.Gr. tijdv.'= 3m47»(o.b.M.T.)

M.T. Gr. = 7°'4m528V.M. tijdv. = 3m478

W.T. Gr. = 7* 8m398V.M.

O.L. in tijd = 0n41m288

W. T.a/b= 7"50m 78V.M.

Sluiten