Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hierbij gevoegde Stuurtafel is samengesteld naar het voorbeeld van het diagram van Napier, met behulp van het regeltje dat boven het diagram is aangegeven.

Aan boord van een zeilschip kan het voorkomen dat den roerganger geen bepaalde koers wordt opgegeven, doch dat bij den wind gestuurd moet worden. Aan het einde der wacht moet dan het miswijzend behoud tot het ware behoud worden herleid, om dit in het scheeps-journaal in te schrijven. Behalve de variatie heeft men daartoe noodig de afwijking uit de 1". kolom der stuurtafel behoorende bij den miswijzenden- of kompaskoers.

Desnoods zou men het zonder stuurtafel, alleen met het diagram, kunnen stellen; men kan dan volgens het diagram op zicht de kompaskoersen tot magnetische koersen herleiden; en omgekeerd, wanneer men een bepaalden magnetischen koers wil behouden, kan men zien wat men op 't kompas moet sturen.

De afwijkingen, bijv. noodig tot het herleiden van miswijzende peilingen tot magnetische peilingen, kan men dan op de bekende wijze op de stippellijnen van het diagram afpassen.

IV. VRAAGSTUKKEN.

L 10 Mei 18.., op 6°26',5 geg. Z.b. en 105° geg. O.L. des voormiddags te 7u13m478 geg. W.T.a/b., het oog 6 M. b. w., is de Qgem.h.==16°0'40,/, © gepeild N 67°40' O. Gevraagd de miswijzing van het kompas. Alm. 9 Mei 0U W.T.Gr. © d. = 17°26'4"N. ... A in lu=+39 ,8

2. 10 Aug. 18.., op 45Q17'54"geg.N.b. en 17°49'48" geg. W.L., des morgens te 7u10'm geg. W. T. a/b., het oog 6 M. b. w., is de ©gem.h. = 23°19', © gepeild Z. 64°30'O. Gevraagd de miswijzing.

Alm. 10 Aug. 0" W. T. Gr. © d. = 15°30'20" N... A in 1« = —44 ,1

3. 4 Juli 18.., op 9°30' geg. N.b. en 39°40' geg. O.L., des namiddags te 4»28m geg. W. T. a/b. © gem. h. = 24°38'42 , oog 5 M. b. w., © gepeild N. 90° W. Variatie = 12° West. Gevraagd de afwijking.

Alm. 4 Juli 0U W. T. Gr. © d. = 22°52'47" N... A in 1» = —13 ,2

4. 9 October 19 .., des voormiddags op 24°49' geg. Z.br. en 50°18' geg. O.L. is bij aanw. tijdm. = 8nlm128 ©gem.h. = 13°37.'j30/, oog 13 M. b. w., stand = — 4°45ml8,3. Gevraagd de deviatie, variaties—8°, zon gepeild Z 81°,5 O.

Alm. 9 Oct. te 0» M.T.Gr. ©d.= 6°2'2",4 Z... A in 1» = +57 ,22 tijdv. = 12m298,24 „ +08,687

(opt. bij M.T.)

5. 21 Juli 18 .., des namiddags te 4u51m428 W.T. a/b. op 5°6' O.L. het oog 5 M. b. w., ©gem.h. = 26°12', © gepeild Z 78° W. Gevraagd de miswijzing.

Alm. 21 Juli 0° W.T.Gr. ©d. = 20°26'28"N... A in l» = -29 ,6

Sluiten