Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Mei geg. W.T. a/b = 9"34mV.M. Aanw. tijdm.= 5u14m128

9 Mei geg. W. T. a/b = 21n34m stand = +3u51m488

geg. O.L. in tijd = 21"208 1Q ^ ^ ^ = 9»6»08V.M. 9 Mei geg. W.T.Gr. = 21u12m408 9 Mei M.T.Gr. = 21u 6m O8

10 Mei Ou M.T. Gr. 0 d. = 17°48/29// N. 10 Mei M.T.Gr. = —2°,9

+38//,62X—2,9 = — 1'52" 9 Mei M.T.Gr. = 21" 6m O8

■, —T^TTZ^ZTTZr tijdv. = 3m468,7 ©d. = 17°46'37"N. J ! I

10MeiOuM.T.Gr.tijdv. = 3m468,9 9MeiW.T.Gr.= 21n 9m468,7

+08,069X—2,9 = — 08,2 geg. O L. in tijd = 21m208

tijdv. = 3n,468,7(o.b.M.T.) 9 Mei geg.W.T.a/b = 21u31m 68,7

10 Mei © geg. Oe P. = 2°28",538,3

tg0-=.cotdcosP sin h=sin d sin(b-\-0)sec 0 cot t=cos(b-\-0)cot P cosec 0 P = 2u28m538,3 l.cos= 9,90108 l.cot = 10,11939

d=17°46/37// l.cot= 10,49401 l.sin= 9,48475

©gem.h.=44°40' l.tg0 = 10,39509 Tafel V = + 11' 0= 68° 4'6" l.sec = 10,42771 l.cosec= 10,03262

, AAOK1 / ° = 52°10'

©w.h. = 44 51

b-\-0 = l2O°U'6" l.sin= 9,93649 l.cos = 9,70204 (—)

l.sinh= 9,84895 l.cott= 9,85405 (—) /i = 44°55'45" geg.* = N.125°33'0. fcu,=44°51'

hw—h~p = — 4'45" Door de formule van Douwes en de Tafels XII en XIII.

sinh = cos(b—d)—cos bcosdsinvers. P. i »v,.)

6 = 52°10' l.cos = 9,78772 A = l,70

d=17°46'37" Loos = 9,97876 5 = 0,53

i-rf=34°23'23" t-*»-r = *,W™ A-B^ï+T cos{b—d) = 0,82521 Z.2eterm = 9,07548—10 C=54°,5 2e term = 0,11898 2" term = 0,11898 geg. Az. = N 125°,5 O.

sinh = 0,70623 A = 44°55'45"

De ware hoogte is kleiner dan de gegiste hoogte. De gegiste plaats valt dus binnen de hoogteparallel, zoodat de koers van de geg. plaats naar het hoogtepunt is Z. 125°,5 W. = N. 54°,5 W.

K. = N 54° 5 W.| b- = 2, g N afw> = y „ w>

v. = 4,8 ) ' '

geg.b. = 52°10'N. AL. = 6',4 W.

b. = 5^Ï2^. geg.L. = 5°20'O.

L. = 5°13',6 O.

Sluiten