Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. en v. van geg. plaats naar hoogtepunt: N. 21° O. 11',6

tt —oio f) \

vl = ll'6 j . . . Ab.= 10',8N. ... .afw. = 4',2 0.

geg.b. = 52°25' N. AL.= 6',9 O.

b. = 52°35',8 N. geg. L. = 5° O.

L. = 5°6',9 O.

!N.b. = 52°35' 8

O.L.= 5° 6\7 Richting hoogtelijn : N. 69° W.

V. LENGTEPUNT EN HOOGTELIJN.

Voor de berekening van de ligging van het lengtepunt, geeft Fig. 134 een voorstelling van den aardbol, met de aardsche pro¬

jectie b van het waargenomen hemellichaam, de hoogteparallel en de gegiste plaats t. De parallel van t snijdt de hoogteparallel in T en Tx. T is het lengtepunt en G het observatorium te Greenwich.

De breedte van het lengtepunt T is gelijk aan de ge-

q giste breedte en dus reeds

bekend. Men behoeft dus alleen de lengte van het lengtepunt, in de figuur voorgesteld door /_GPT te berekenen.

In den boldriehoek TPS zijn bekend TS=9.0°— PS = 90°—d = A en

PT= 90° — gegiste breedte. Zijn breedte en declinatie ongelijknamig, dan wordt PS= 90°A.

Met deze gegevens kan /_TPSz-zz.P, d.i. de uurhoek van het hemellichaam ten opzichte van den meridiaan van het lengtepunt berekend worden.

In boldriehoek TPS ia:

cos TS=cos TP cos PS + sin TP sin PS cos TPS Hpff| sin h=sin b cos A-j- cos bsin A cos P ,. sin h—sin bcosA

COS P 5 ;

cos b sin A

Om deze formule voor het gebruik van logarithmen geschikt te maken stelt men cos P= 1—2 sin2 '/2 -P> waardoor de formule wordt: « . o ,; t. sin h —sin b cos A

2sin2 V2P=1 +

2sin2 1/zP =

cos b sin A sin b cos A—sin h cos b sinA

cos b sin A-\- sin b cos A—sin h

cos b sin A

Sluiten