Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 1/ p_sinQ>-\- A)—sinh cos b sin A

ïóin* >/2P = -sin !/i ("+ V»(HA+j)

cos b sin A

■M*+r*)ia_+**=2''d» <• ■/.(»+*+»)=..

Na substitutie van deze waarden, wordt de formule:

„„■„, i / n ii /Cos e sin (s — A)

^v2-P-=±^-_^_J (formule van BoRDA)

Het dubbele teeken duidt aan, dat er voor dezelfde waarden van

t w ia! - uurh^ken Z1>< een oostelijke en een westelijke

De^tv, tZ1JD 4^ eQ ^P<S die ^ uurhoekl J

van^T en^BlSfff," te? °pzichte Van den merid™n

van i en oostelijk ten opzichte van den meridiaan van ï\

In de praktijk levert het geen bezwaar op, om te beslissen welken

oemeS TLThri?'^" ^ hï ^ °bser— ^ <>gt.e bemerkt of het hemellichaam rijst, dan wel daalt, dus of het hemellichaam vóór of na den doorgang is waargenomen

of VZSl *"? ? verscWllei«ie wijzen "worden aangegeven

of de berekende uurhoek oostelijk of westelijk is. Bij een zons uurhoek kan bijv. gegeven zijn of de zonshoogte des Lrmiddai of des namiddags is waargenomen. Ook kan men door7e? ~

sj^sïï stsrr*hoogten doen

h^^l^SZiZ ïoogenblik der

De formule van Borda kan èen kleine wijziging onderdaan erdoor de berekening van den uurhoek iets lofte/wordiT^Men'

o<./,,2 i/ p_2cos£sin(£—h) ,

'2r-~^oJblm~A~enAmr2sm2 Xl2P=l-cosP=sin.vers.P

sin.vers.P=2coS£sintzf0 cos bsin A

Stelt men in de grondformule uit den pooldriehoek TPS cos±* = 1—sin.vers.P, dan is: '

sin h=sinb sin d+cosb cos d(l—sin vers P) sin h=sinb sin d+cosb cos d—cos b cos dsin. vers P sin. vers. P = sm ° sm d+cos b cos d—sinh

cos b cosd (1)

sin. vers P — cos(S ~d) — sin k

cmbïoTT~. (formule van Douwes). Zijn breedte en declinatie ongelijknamig hebben Hi,H h D„ j ■ formule (1) verschillende teekensg, in wófdt de fomuie- *

sin. vers. P=c£H^±dtzf^ cosbcosd

Bij het waarnemen van een zonshoogte, als S, Fig. 134, dus Je

Sluiten