Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Greenwich dan in den regel voldoende nauwkeurig is om de noodige correcties aan te brengen, is dit niet aan te bevelen. Het is beter om m ieder geval een M.T.Gr. uit aanwijzing tijdmeter met stand te nemen voor het corrigeeren der gegevens uit den Almanak.

Voorbeelden.

1. ■ 10 Augustus 18.., op 45°17'54" geg. N.b. en 17°49'48" geg. W.L. het oog 6 M. b. w. is des morgens, volgens de klok, te 7n10m geg. W.T.a/b bij aanwijzing tijdm. = 8u7m29s de © gem. h. = 23°19'.

Stand tijdm. tot M. T. Gr. = +0u17m578.

Gevraagd de ligging van het lengtepunt en de richting van de

10 Aug. .geg. W.T. a/b = 7u10m V.M. Aanw. tijdm. = 8" 7m298

9 Aug. geg. W.T. a/b = 19n0m stand = +0»17"»578

geg. W. Kin tjjd=_l°ll-»198 1Q Aug. M.T.G,= 8-25-268Y.M.

9 Aug. geg. W.T. Gr. = 20n21m198 9 Aug. M.T.Gr. = 20"25m268

10 Aug. M.T.Gr. == —3",6

10 Aug. 0nM.T.Gr. © d. = 15°3ö'24" N. 10 Aug. 0» M.T.Gr. tijdv. = 5m48 8

-44-1 X - 3,6 = + 2'39" -08,38X-3,6 = +1<4

©d. = 15°33' 3"N. tijdv. = 5m68,2(a.v. M.T.)

A = 74°26'57"

• i/ d i ycosssinfe — h) sin lL P=l/ p-i L

cos bsin A

b= 45°17'54" l.sec= 10,15279 ©gem. h. = 23°19'

A= 74°26'57// l.cosec= 10,01619 Tafel V= 9'20"

h— 23°28'20" —

2f=1^3°mï77 ew.h. = 23W

f= 71086'36" Icos— 9,49897

s—h— 48° 8'16" l.sin = 9,87201

21. sin i /2 P = 9,53996 l.sin 1/2P= 9,76998 I/2P=2n24,n178,6

P=4n48m35s,2

©OeP= 4u48m358,2 9 Aug. W. T. o. L p. = 19"llm248,8 tijdv. = 5m 68,2 9 Aug. M. T. o. L p. = 19u16m3l8 Tafels XII en XIII.

9 Aug. M. T. Gr. = 20n25m268 A= t),326

W.L. in t.= P 8m558 — °'29

W. L. = 17°13'45" b- en d. gelijkn. A—P=: + 0,036

C=91°

Lengtepunt * £ = ^°|™£ Az.=N 91° O.

< W-ü—17 1045 10'N. geeft 0',36 O.

Richting hoogtelijn: N. 1° O.

Sluiten