Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TtofjOZ ïlGin iS' .f*tt*P=P«»*" gesteld worden. Voor «„*» kan men schrijven fml", zoodat in dit geval sm*\P \P*sin2\" sin2 im ~ \msin2 \" Voor een zeer kleine waarde van den uurhoek, is dus de correctie fTI T f i ™t ™ murat°n tijd is uitgedrukt. De Tafels XVI en XVII dienen voor de berekening van A Zii berusten op het volgende: ' g an ^-

Uit A^}"$*f.. voigt: ±_t9b-tgd_ tgb tgd

W-W A 1-9635 -1^9635-1^9635

Stelt men —^ —Oh Pn ^d r\,i j i, 1

1",9635~ V . p^9635 = dan wordt ~ — Qb-Qd

Tafel XVI geeft de waarden van Qb en Qd voor breedten en declinaties tot 79°. Tafel XVII geeft A als -L bekend is. Tafel XVIII ^1 1° C0TTefe ci inuminuten voor de argumenten A en P

l^orrTcheT wlJf ^ °m ^ Sebruik te maken van de 1 correctie C} waartoe men voor cos b cos dsin. vers. P de eeliikwaar dige uitdrukking neemt uit formule (3) zoodat men krLt J Ts nit cf(.b-d+c) = cosCb-d)-Cl sin(b~d)sinl" '

frÏalTxT f * bereïe^' daD h6eftmen ten 8l°tte c,=c-c, verschilwL a deZG ^rekening van de 2« correctie c2 voor verschillende waarden van b—d en ct uitgevoerd.

Voorbeeld van de berekening der 2* correctie c2 voor Tafel XIX

Gegeven b-d=30° en c, =200'= 12000"

7. ^ = ^2IP cos(b-d) = 0,86603

«*£<ï^ = $g? ^erm=^09_ %2:ternT=^- ^t^t^ 2e term = 0,02909 o-tf = 30°

- ' c= 3°10',9=190',9

c2=c-Cl =190',9-200/ = -9'l

vnl\enb-t-T ™de ^rekening T de breed'te ™ het breedteP n tT^, (ci+c2) = "-term Tafel XVIII4-term Tafel XIX

'Jii aef^11" gebFUikt WOTden binnen een beperkt

gebied, het zoogenaamde circum-meridiaansgebied

Ue grootste waarden van de uurhoeken waarbij van de circum

XV Crtze6 gCbrUik ^^k- ™*den vmdt men in Si A.y. Kinnen deze grenzen is altijd P<2\ c <24° en W W azimuth tusschen 0° en 40° of tusichen 140° en 180° g Voor het bepalen van de correctie c heeft men de' breedte van

Sluiten