Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het breedtepunt noodig, die echter natuurlijk niet bekend is. Men neemt daarvoor in de plaats de gegiste breedte die in het algemeen met de breedte van het breedtepunt zal verschillen, zoodat men na toepassing van de correcties ct en c2 nog niet heeft de breedte van

het breedtepunt, maar een voorloopig berekende breedte B, die ten slotte nog moet worden verbeterd voor het verschil tusschen gegiste breedte^en breedte van het breedtepunt.

Zij in Fig. 136 S de aardsche projectie van het waargenomen hemellichaam, t de gegiste plaats op een breedte 6t, C het breedtepunt en AS=n de ware topsafstand van het hemellichaam.

Berekent men de correctie c met de gegiste breedte, dan geldt

ij — (2 = geg. topsafstand —c = tS—c . (1)

Bij de voorloopig berekende breedte B, waarbij c met de gegiste breedte wordt bepaald, wordt deze correctie echter niet op tS, doch op de ware topsafstand n = AS toegepast, zoodat men heeft

B—d — AS—c (2)

Uit (1) en (2) volgt

b,—B — tS—AS=tA

Het verschil tusschen gegiste- en voorloopig berekende breedte, dat A B genoemd wordt is dus voorgesteld door het hoogteverschil tA en als fD gelijk tA wördt genomen is tD = AB en stelt CD de 3e correctie c3 voor, die op de voorloopig berekende breedte moet worden toegepast om de breedte van het breedtepunt te verkrijgen. Neemt men aan dat de figuur tAC een platte driehoek is, rechthoekig in A, tC

dan is — = sec AtC=sec T (azimuth of 't supplement daarvan)

tC=tD+CD=AB+c3

At = AB zoodat —i-^ = sec Ten cH = ABsec T—AB~= AB 8

= H\B(secT—1). In Tafel XXII is deze 3" correctie c3 voor verschillende waarden van azimuth en AP berekend.

Voor de bepaling van het azimuth en de richting der hoogtelijn kan men, bij de becijfering volgens de circummeridiaans-methode, altijd de A, B, C Tafels gebruiken. Echter kan men voor een gedeelte van het circummeridiaans-gebied (Zie onderschrift Tafel XV) op iets korter wijze werken met behulp van de Tafels XX en XXI. Deze Tafels berusten op het volgende:

Vroeger is gevonden — cot T=^-p— ^p^cosb- ^8 ^e uurhoek

klein dan zullen tg P en sin P weinig verschillen. Bij benadering

is dus voor kleine uurhoeken, — cot 1 — g^wp coso ot

Sluiten