Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevraagd de ligging van het breedtepunt en de richting van de hoogtelijn, door de circum-meridiaansmethode.

Aanw. tijdm. = HM5m 58 6 Juli 0" M. T. Gr. M. © R.O. = 6u58m548

Stand — +0- Q-548 —0,2X98,86= —2"

6 Juli M.T.Gr. = llM5m598V. M. M. © R.O. = 6a58m528 5 „ „ = 23u45m59s

geg. O. L. i. t. - 7"33m208 + gem. h. = 51°42'

6 JuliM.T.o.b.p.= 7D19m198N.M. Tafel YI= 5', 5

M. © R.O. = 6°58m528 + w. h. = 51°36',5

R.O.mer, b.p.= 14u18mll8 n = 38028',5 ^R.O.= 13n43m328

. ' *d = 49°49'35"N. geg. + WeP.= 0u34m398

b—d = n— le correctie-)-2e correctie.

Tafel XV uurhoekgrens = 84m

Tafel XVI 0,1083 Tafel XVIII voor A = 2" verb. = 39',9

Qd = 0,6033 „ ^ = 0",Q2 „ = Q',4

i_04QK0 Vverb. = 40',3

a—V,wöv Tafel XIX 2e verb. = 0',3

Tafel XVII A = 2",02 Tafel XX.

w = 38°23',5 A= 2".02 > ,_n 1K

leverb. = — 40',3 P = 34m,6 ) '—u'10

2° verb. = + 0',3 T&M %X[

b—d=37°43/,5(—) ƒ= 0,15) . . AT no w

rf = 49°49-;6(+) 6=12° \ Azim. = N.9°W.

6 = 12° 6',1 N. Richting hoogtelijn: N. 81° O.

Tafel XXII = 0',1 " ( N.b.= 12° 6',2

b. = 12° 6-,2K El'eedtepUIlt 1 O.L. = 113°20'

Breedtepunt en hoogtelijn door meridiaanshoogte.

Een bizonder geval"van breedtepuntberekening doet zich voor als de uurhoek van het waargenomen hemellichaam nul is. Bij de circum-meridiaans-methode werd reeds opgemerkt dat bij P=.0, de formule n—c—b + d of n—c=d—b, overgaat in N=b-±-d of N=d—6, waarin N de meridiaanstopsafstand voorstelt, zie blz. 341; terwijl bij P' = 0, op het oogenblik van beneden doorgang dus, de formule 90°+h= 6-fd+c, overgaat in V=zb+d, waarin V de meridiaans voetsafstand is, zie blz. 342.

Deze formules, waarmede de breedte berekend kan worden als de declinatie en de meridiaanshoogte bij boven of bij beneden doorgang bekend zijn, kunnen echter ook rechtstreeks uit de grondformule van den pooldriehoek worden afgeleid.

Stelt men in sin h = sinb sin d-\- cosb cos d cos P, P = 0, dus cosP=\, dan is als men den meridiaanstopsafstand N noemt, cos Nz-zzsin b sin d+cosb cos d, waaruit cos N = cos (b — d) of cosN=.cos(b—d) en als b. en d. ongelijknamig zijn cosN= cos(b-\-d).

Sluiten