Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de tweede plaats kan men dan een gegisten M. T. Gr. vinden door de gegiste lengte op den middelbaren tijd van doorgang toe te passen. Met dezen geg. M. T. Gr. kan de declinatie , de £w. >/, m en <£ e.h.p. gecorrigeerd worden.

Daar het 'snachts moeilijk is de maan met den sextant in haar rijzende beweging te volgen, meet men de maanshoogte op 't oogenblik van den berekenden doorgangstijd. Daardoor houdt men dan te7fn8 .rekening met het feit, dat bij de maan dè grootste hoogte met altijd de meridiaanshoogte is. Wanneer de maan in een periode van snelle dechnatieverandering is en daarbij de pool nadert die boven den horizon is, dan zal het kunnen voorkomen dat na het oogenblik van doorgang, nog gedurende verscheidene minuten, de rijzing ten gevolge van declinatieverandering grooter is dan de daling ten gevolge van de schijnbare dagelijksche beweging, zoodat dan de gemeten grootste hoogte vrij belangrijk grooter kan worden dan de meridiaanshoogte. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat men reeds daling waarneemt nog vóór de maan in den meridiaan is, hetwelk natuurlijk kan plaats hebben als de maan tengevolge van snelle dechnatieverandering de pool nadert die beneden-den-horizon is. Wordt de maanshoogte waargenomen op het oogenblik van den bekenden doorgangstijd, dan heeft men toch geen zekerheid dat de meridiaanshoogte gemeten is, daar de tijd aan boord volgens de aanwijzing van de klok niet zeer nauwkeurig is. Bij maansobservatie is dan ook circum-meridiaansbreedte te verkiezen boven meridiaansbreedte. In elk geval verdient het aanbeveling, om op 't oogenblik av% waarneming een aanwijzing tijdmeter te nemen, waardoor de M. l. itr. en dus ook de declinatie nauwkeuriger bekend wordt.

Voorbeeld.

8 October 1883 op 37° geg. N.b. en 15° geg. W.L., het oog 5 M. b. w. is de J gem.h = 33°25'30" boven het Zuiden, gevraagd de ligging van het breedtepunt.

9 Oct. C doorg. = 6H1-2 360° : 15° = 50°\2 • x 8 Oct. „ =5"21*° x= 2™,l

verschil = 50m,2 8 Oct. d doorg. = 5u21m

8 Oct. M.T. v. doorg. = 5n23m,l W.L. intijd = lu

8 Oct. M. T. Gr. = 6n23m,l 8 Oct. 6» M. T. Gr. £ d. = 18°28'41",5 Z. -2",857 X+23,1 = -1' 6"

Cd. = 18°27'35",5Z. b. = d.—N. Cw.'/2m.= 15'11"

N - ~ 2 h' = 33°25'30"

a.— —oij db 30 lecorr.= +54'

b. = +37°10'54// of Noord. 2è corr.= + 2'

Breedtepunt | = 37°10'54" "€ w. h. = 34°21 '30" boven 't Z.

1 \ W.L. = 15° N. = 55°38'30"

Sluiten