Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Planeetsmeridiaanshoogte.

Voor het berekenen van den doorgangstijd van een planeet, zie blz. 263. Op den M. T. van doorgang wordt de geg. L. in tijd toegepast en met den aldus bepaalden geg. M. T. Gr. corrigeert men de declinatie. Ook voor een planeet is circum-meridiaansbreedte te verkiezen boven meridiaansbreedte. De planeten Mercurius en Venus zijn niet geschikt voor meridiaansbreedte, omdat zij te dicht bij de zon zijn.

Voorbeeld.

12 Februari 1887 op 17°34' O.L., het oóg 4 M. b. w. is Saturnus' gem. middelp. hoogte = 30°25' boven het Noorden, gevraagd de . ligging van het breedtepunt.

11 Febr. ft doorg. = 9u45m,4 360° : 17°,6 = 4m,2 : *

12 „ „ „ = 9"41m,2 x= 0m,2

, T^TT 12 Febr. h doorg. = 9°41m,2

verschil = 4m,2 1 i -5 —

12 Febr. M.T. v. doorg. = 9n41m,4 12 Febr. 0U M.T.Gr. %&. = 22°18'44" N. O.L. in tijd= mOm,3

| 31/,2)< I 8,5= 4- 11" 12Febr.M.T.Gr. = 8u31m,l = 8u,5

tl d. = 22°18'55"N. ft 8?"• h-= 30°25'

ft h. p. = 1" Tafel VI = - 5 ,2

tj, w. h. = 30°19",8 bov. 't N.

b. = d.—N. N. = 59°40',2

d.= +22°18'55" WhL-mill"

N. = +59°40'12" Breedtepunt 0L=I7°34' b. = —37°21'17" of Zuid.

Stersmeridiaansbreedte.

Hierbij doet zich in de praktijk de vraag voor, welke voorname sterren in een bepaald tijdvak, bijv. op de H.W. door den meridiaan gaan.

Als men in de formule © We P 4- © R. O = * WeP + + R. O., de +WeP = 0 stelt, hetgeen het geval is, als de ster in den meridiaan is, dan wordt de formule:

^R.O. = + © W«P + ©R.0 (1)

Stel nu, dat op den datum, waarop de bovenstaande vraag gedaan wordt, de ©R.O.= 16u21m is, dan vindt men, als voor de ©W'P beurtelings 12u en 16" genomen wordt:

+ R.O. = 12u4- 16u21m = 4n21m en ^R.O.= 16M-16u21m=8,121m

Men vindt dus, dat de sterren, wier R.O. tusschen 4u21m en 8u21m liggen, op de H.W. door den meridiaan gaan.

Aangezien de sterren in den Naut. Alm. volgens de R.O. gerangschikt zijn, kan men ze gemakkelijk vinden.

Sluiten