Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar het zeer lastig is, een ster in haar rijzende beweging te volgen, dient men weer den doorgangstijd zoo nauwkeurig mogelijk te bepalen uit de formule:

»0WeP = + r.o.-0R.o. Uit deze formule, die onmiddellijk volgt uit formule (1), -blijkt: « ,mn door9<™9 van een ster wordt gevonden door de

© R.O. van de + R.O. af te trekken.

u»IS, de, Ï5,a kleiner dan de ©R-O., dan telt men 24 uur op bij de + r.o. v

Hierbij dient nog in 't oog te worden gehouden, dat als de W.T van doorgang van een ster gevraagd wordt op een bepaalden dag, daarmee de burgerlijke dag bedoeld wordt; wanneer + ro — ro dus grooter is dan 12 uur, dan moet de ©r.o. van den voorgaanden datum uit den Almanak worden genomen.

IAangezien men begint met de ©r.o. ongecorrigeerd uit den Almanak te nemen, krijgt men door het verschil van +r.o. en ©r^o. een onnauwkeurigen doorgangstijd. Door hierop de gegiste lengte in tijd toe te passen verkrijgt men een gegiste W.T. Greenwich Hiermede wordt de ©r.o. gecorrigeerd en daarna nogmaals van de +-r.o. afgetrokken.

Wenscht men den M.T. van doorgang van een ster te kennen dan neemt men M.©r.o. in plaats van ©r.o. Verder blijft de' bewerking hetzelfde. J

{Tafel XIV geeft gelegenheid om den doorgangstijd van 70 van de voornaamste sterren te bepalen. Circum-meridiaansbreedte is bij een ster te verkiezen boven meridiaansbreedte.

Voorbeelden.

au1'- 8 18 ' * °p 45° 0,l-' S^raagd de ware doorgangstijd van fi "r" ÏS£, rn T* ï,et °°g 6 M- b- w- waarneemt hoogte he\treTdtepfn,b°Ven ^ de U^ ™

7 ^wSro ^IVZ 7Juli0«W.T.Gr.W.©r.o.= 7- 6- 8°

" " W-©KÜ-= 7 6 8 1 08,26 X 9,65= 1-39B

.7 JuliW.©W-P = 12»39- 88(ben.W.T.v. doorg.) W. ©r.0 =~7^7M9^

Ü,L- m L^J*! * r.o. = 19M5-168

7 Juli W.T. Gr. = 9"39- 8° = 9»,65 7 Juli W.T. v. doorg. = T2OT9^~

|*gemvh =44043' b:=d.-k " = °"37m29SV-M-

Tafel VI = 5',3 d. = + 8°34'18"

+ w. h. = 44°37/,7 J5T. = — 45°22/18"

N. = 45°22',3 bT=7-f-58056'36" of Noord.

Breedtepunt j ^ = 53°56'36" / U..L. = 45

Sluiten