Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschouwt men nu L8AP als plat, dan is AP = PScosAPS— AcosP, daar PS=90°-^A en" /APS= * uurhoek =P

Stelt men bovendien AT=TS, wat niet nauwkeurig is, dan

heeft men: -P7 = 90°—b = AP -f- TS= A cosP-)-90° /f

waaruit & = A—A cos P.

In deze minder nauwkeurige veronderstelling, is dus — AcooP

trKgSgXfÜg mo" ™de" «*« «d« >-*

Men heeft dan: PT=MP-b = AP+TS-(TS-AT\ m «Ï, ™ " bepalen " * ■*- "«in

cos TS = cos AT cos AS of cos TS= cos AT{\—2 sin2 1 / 4S) cos TS=cosAT—2 cos AT sin2 «A, o • •;,;*»-, 008AT~cosTS=2cosATsin2 *uAS

2sm y2(TS+AT)sin '/,(TS~AT) = 2cosATsin2 ft AS

Stelt men » i/' (TS-AT)= i/2 (TS-^Z>i„ 1", » i/9 = yaASsmr en */2{TS+AT) = TS, dan wordt: '2 "» 1/2(TS-AT)sin1" = cosATX1/i ^2 sin2 1" In deze formule kan cosAT=sinh gesteld worden. sinTS=zcosh Beschouwt men L8AP als plat, dan is AS = AsinP. Deze wlarden

ZinT /o^^Teu'.? d€eliDg door sinl" en na ™rmeTgvuT diging met 2 van de beide leden der vergelijking-

TS—AT= i/2 Astw 1" A2sin2P Deze waarde van TS—AT gesubstitueerd in (1) geeft 90°-6 = A cosP + 90°-A-V, tghgin l" Jsin2P b = h—A cosP-{- '/a tghsin 1" L2 sin2 P

* Vp6 fpmUle kT* voor ,deuurhoek P van de poolster, maar W JA = R.O. meridiaan — + R.O. dus

6 = A-Acos(R.O.mer.-+R.O.)+ i/ tghsin V A2 sin2 (R.O. mer. — ^ R.O.)

berekend! NaUti°al Almana° ^ ^ Tafelen' naar deze formuIe Tafel I bevat de 1 • correctie = - Aeos(R.O. mer. - * R.0 ) Het

argument u R.O. meridiaan. Tafel II geeft de berekening van de 2e correctie = i/2tgh sin 1" A 2 sin2 (R.O. mer. — % R.O.) De argumenten zijn R.O. meridiaan en hoogte. In beide Tafelen

Z/°°r dG wlinatie- en R-°- der P°ol8t- constane wtS aangenomen, hetgeen niet juist is, daar de R.O. en deel. ten ge* volge van praecessie, nutatie, aberratie van het licht en eilen Wder «ter veranderen. Door toepassing van Tafel III wordt de fout, die men daardoor maakt, hersteld. Wanneer men Tafel III

ui«cl uieU ueginnen met van de sters ware hoogte 1'

Sluiten