Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. Volgens de formule: b = h—L cos P+V2 tghsin P'A* sin2 P. Hetzelfde voorbeeld als onder a.

R.O.mer. = 6M2m468 , nn

*R.0 = m4°>528 f" = 9,69897

^ 14 m l.tgh= 10,00572

#WP.=r5«27»54» *.«»P = 9,14490(+) l.sin\" = 4,68557

+ d. = 88°40'54" /.A = 3,67633 (+) 2Z.A = 7,35266

A = 1°19' 6" -Ueverb. = 2,82123 (+) l^sinP — 9,99146

= 4746" l'verb.= - 662",6 Z.2everb.= 1,73438

leverb.= —11' 3" 2everb. = 54" 2eyerb. =■ -f- 54"

c.= — 10' 9" + w.h.= 45°22'36" c.= — 10' 9"

b. = 45°12'27"N.

De Zeevaartkundige Tafelen ter berekening van het hoogtepunt lengtepunt en breedtepunt door R. Peaux. ' Deze Tafelen zijn samengesteld in verband met de volgende methode maken0 °m ^ f°rmUle Van DouWES logarithmisch te

s A =è cos(6 + d)—cos b cos dsin vers P

smh cosb cos dsin vers P

cos(b±d)~ ~~ cosCb+d) cosb cos dsin vers P

cos(b±d) is <1 en kan dua SellJk gesteld worden aan cos4>, zoodat men verkrijgt

~cos(b±d) = 1-cos* = «*• vers * sin h =3 cos(6 + d)sw, vers \p Voorbeeld bl. 326.

^=?oo8^38'3 * = 52°10'N. d= 17°46',6 HF,"

ö = 52°10' l. cos = 9,787 72

d=17°46',6 l.cos = 9,97876 l.cos(b-d) = 9,91656

6—<Z=34°23',4 l-stnversP=9,30901 l.sinvers^ = 9,93239

* 1'term = 9,07549 J. sjm A = 9,84895

Z.cos(6—d) = 9,91656 A = 44°55'8

l. cos <£ = 9,15893 Voor het opzoeken van l.sin vers $ uit Z.cost// kan gebruik gemaakt worden van den zoogenaamden „multiplicator" uit kolom 3 van Tafel I.

In Tafel I vindt men de bij de berekening gebruikte log cos en log sm vers met de veranderingen voor 1'. Zeevaartk., 8e dr.

23

Sluiten