Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. 15 Mei 18.., op 52°30/ geg. N.b. en 24°12' geg. W.L., des avonds te 8u7m geg. W.T.a/b., het oog 6 M. b.w., is bij aanw. tijdm. = 7u29m35B 2 gem. h. = 37°58'20". Stand tijdm. = -f2u10m338. Gevraagd als in Vr. 10.Alm. 15 Mei 0U M.T.Gr. M. 0 R.O. == 3u34m21s,5

„ 9° „ CR.O. = 8u36m57s,8 A in 10m=+198,97

„ 9U i <rd. = 15051'15",2 N .. AinlOm= — 99",6

gecorr. ([ w. 1/2 m. = 15/2", gecorr. (£ e. h. p. = 55'3".

16. 10 Nov. 18 .., op 32°17' geg. N.b. en 19°43'30" geg. W.L., des namiddags te 10u39m geg. W. T. a/b., het oog 7 M. b. w., is bij aanw. tijdm. = 10u12m148, Jupiters gem. h. = 32°48'54". Stand tijdm. = +lu30m238. Gevraagd als in Vr. 10.

Alm. 10 Nov. 0U M.T.Gr. M.0R.O. = 15u18m108,l paraliax = 0

„ „ „ Jupiter d. = 23°1'15" N A in 1"= +0",23

„ „ „ „ R.O. = 6n2ra468,8 A in lu=—08,79

17. 7 Jan. 18 .., op 50°5' geg. N.b. en 33°40' geg. W.L., des avonds te 9u53m geg. W.T.a/b., het oog 5 M. b. w., is bij aanw. tijdm. = 12u32m408 Regulus gem. h. = 20°35'. Stand tijdm. = —0tt16m568,3. Gevraagd als in Vr. 10.

Alm. 7 Jan. 0U M.T.Gr. M. © R.O. est 19u6m508,4 „ Regulus R.O. = 10u2m108,2

, i d. = 12°32'5"N.

18.. Het lengtepunt ligt op 53° N.b. en 3° O.L. 10'N. geeft 15'W. Gevraagd welke koersen men moet sturen, om het vuur van Egmond recht vooruit in 't zicht te krijgen, als men langs den kortsten weg van de hoogtelijn wenscht te komen op de lijn, van Egmond evenwijdig aan de hoogtelijn getrokken. Welke is de af te leggen verheid in den len koers? Egmond N.b. = 52°37/10" en O.L. = 4°37'36".

19. Het lengtepunt ligt op 34°27' N.b. en 14°42' W.L. 1' N. geeft 0',85 O. Gevraagd welke koersen men moet sturen, om een plaats in 't zicht te loopen, gelegen op 35°37/ N.b. en 12°15' W.L. (voorwaarden als in 't vorige vraagstuk). Welke is de af te leggen vérheid in den 1™ koers?

20. 6 Maart 19.., op 20°38' geg. Z.b. en 33°4' geg. W.L. is te llu35m geg. W.T.a/b. bij aanw. tijdm =9u29m418 de 0 gem. h. = 73°47'. Oog 11 M. b.w. Stand tijdm. = -j-4n28in368. Gevraagd b. en L. van het breedtepunt en de richting der hoogtelijn.

Alm. 6 Mrt. 0U M.T.Gr. © d. = 5°59'14",5 Z Ainlu = — 58"

„ „ tijdv. = llm388,23 (a. v. M.T.) A in lu=—08,572

21. 7 Jan. 18.., op 135°45' O.L., het oog 5 M. b. w., is bij aanw. horl.= = lu17m58B de © gem. h. = 47°48'30" nabij het Zuiden. Stand horl. tot M.T. a/b. = —lu4m258. Gevraagd als in Vr. 20.

Alm. 7 Jan. 0U M.T.Gr. © d. = 22022'57",4 Z A in lu = —19",2

„ „ „ tijdv. = 6m288,7 (a. v. M.T.) . A in lu = -j-l8,08.

22. 3 Mei 18.., zijnde op 71° W.L., was de Stand Tijdm. tot W.T. a/b.= = —2u56n,148; omstreeks den middag op 71°15' W.L., het oog 7 M. b. w. zijn waargenomen:

Sluiten