Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 = 0,06 4 =.2,81

-5 = 0,42 5=1,81

4+5 = 0,48 Az. = Z.68°0. 4—5=1,00 Az. = Z430°O. 1' Z. geeft 0,48 W. V Z. geeft 1,00 O.

«i = —0,48 m2 =+l,00

L, + »,a;4-A L = L2+m„£c 46°14/27//—0,482+648" = 46°27'+1,00* —1,48a;=545" a; = — 4'

2e geg. b. == 33°34',1 Z. L2 = 46°27' O.

x— — 4 m2x = — 4'

b. = 33°30', 1 Z. L=46°23' O.

II. PLAATSBEPALING DOOR DE GEWIJZIGDE METHODE SUMNER.

Wanneer men hoogtewaarnemingen heeft van twee hemellichamen, waarvan het eerste dicht bij den meridiaan is, en het tweede dicht bij den len verticaal, dan zal men de hoogtelijn behoorende bij de eerste observatie door het breedtepunt, en die behoorende bij de tweede observatie, door het lengtepunt moeten trekken, om te verkrijgen, dat de gedeelten hoogtelijn van de berekende punten tot aan de ware plaats, zoo kort mogelijk zijn. Met hetzelfde doel handelt men omgekeerd, als het eerste hemellichaam dicht bij den len verticaal is, en de tweede dicht bij den meridiaan.

Door Tafel XV heeft men in de grenswaarde van den uurhoek een aanwijzing of de methode Sumner, dan wel de gewijzigde methode Sumner zal moeten worden toegepast. Als n.1. volgens deze Tafel de uurhoek te groot is voor de circum-meridiaansmethode, dan kan de hoogtelijn door het lengtepunt worden getrokken.

le. Verbinding van een hoogtelijn door breedtepunt (1e waarneming) en een hoogtelijn door lengtepunt (2e waarneming).

Gedeeltelijk door constructie.

Zij in Fig. 145, t de gegiste plaats, bij de le waarneming, P het daarmede berekende breedtepunt en 45 de hoogtelijn. Van uit het breedtepunt P, wordt de verzeiling PP' afgezet en de hoogtelijn A'B' evenwijdig aan AB getrokken. Met de breedte van P wordt vervolgens met de 2e hoogtewaarneming het lengtepunt O berekend. De hoogtelijn CF wordt door Q getrokken en het smjpunt £> van CP en A'B', is de standplaats van het schip. Verplaatst het schip zich niet tusschen de waarnemingen, dan vervalt de verplaatsing der le hoogtelijn, en wordt het lengtepunt met de breedte van het breedtepunt berekend.

Geheel door berekening.

Noemt men de lengte van P, Fig. 145, die gelijk is aan de gegiste

Sluiten