Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lengte bij de le waarneming Lg, dan is de lengte van P'=L34-AL, als A L de veranderde lengte uit de verzeiling is. De berekende

Fm. 145.

lengte van Q, noemen wij Lfc. Is dan m1 de invloed van 1' hooger breedte op de lengte bij de le waarneming en m2 de invloed van 1' hooger breedte op de lengte bij de 2" waarneming, dan is als SD=x de fout voorstelt in de breedte van P', lig 4- mxx 4- AL = Lf,4- m2x.

In deze formule, die in vorm geheel overeenkomt met die, gevonden bij de Sumnermethode, en die ook geheel op dezelfde wijze kan worden afgeleid, is dus x de fout in de berekende breedte, nadat de A b uit de verzeiling daarop is toegepast. De lengte van S vindt men uit ~Lb-T-m2x.

Is er geen verplaatsing tusschen de waarnemingen, dan wordt de formule:

Jjg-\-,m1x = Ijb-\- m2x. 2e. Verbinding van twee hoogtelijnen door breedtepunten.

Gedeeltelijk door constructie. In Fig. 146 is t de gegiste plaats bij de 1* waarneming, P het breedtepunt door le hoogte waarneming en AB de daarbij behoorende hoogtelijn. Uit P wordt de verzeiling PP' afgezet. Met de lengte van P' wordt het 2e breedtepunt Q berekend. De hoogtelijn CF wordt door Q getrokken en het snijpunt S van A'B' en CF is de standplaats van het schip. Is er geen verzeiling tusschen de waarnemingen dan vervalt de verplaatsing der hoogtelijn, en worden beide breedtepunten met de gegiste lengte berekend.

Geheel door berekening. Noemt men de breedte van het le breedtepunt bx en de veran-

Sluiten