Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde breedte uit de verzeiling Ab, dan is in Fig. 146 de breedte van P' = blAr A b. De breedte van het 2e breedtepunt Q noemen

Fig. 146.

wij b2. Zij verder DS=y, de fout in de lengte van P' en Q, fx de invloed van V AL op de breedte bij de le observatie en f2 de invloed van 1' AL op de breedte bij de 2e waarneming, dan volgt uit de figuur:

b1+f1y+Ab=b2 + f0.

Is er geen verplaatsing tusschen de waarnemingen, dan heeft menb1+f1y = b2+f2y.

De waarde van y uit deze formules berekend, en toegepast op de gegiste lengte (bij verzeiling, toegepast op de 2' gegiste lengte), geeft de lengte der standplaats S. De breedte der standplaats vindt men uit b.t -j- f2y.

De waarden van f, en f2 kan men nemen uit Tafel XX, als

de uurhoeken binnen het circum-meridiaansgebied vallen. Wenscht

men deze Tafels niet te gebruiken, dan kan men uit Tafel XII,

de waarden van mx en m2 opzoeken en men heeft

,1,1 li =— en ƒ„ -—.

mx 12 m2

Voorbeeld.

24 Juli 19.., op 9°30' geg. N.b. en 51°30' geg. O.L. was des voormiddags te HMOm geg. W.T. a/b. bij aanw. tijdm. = 8ulm10s £)gem. h. = 78°32' en des namiddags te 12u15m geg. W.T. a/b. bij aanw. tijdm. = 8«39m2s 0_ gem. h. = 79°5'. Tusschen de waarnemingen gestoomd NtW 8 zeemijlen. Oog 9 M. b. w. Stand tijdm. = 4-0u16m68.

Sluiten