Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevraagd de standplaats bij de 2e waarneming door de gewijzigde methode Sumner.

le aanw. tijdm. = 8U lm108 24 Juli 0nM.T.Gr. © d. = 20°4' 8"N. stand—4-0n16m 66 —3,7X—30",7 = 4- 1'53"

24 Juli M.T.Gr. = 8u17m168V.M. ©d _20°6' 1"N

geg. O.L. in tijd =W«_ 24JuliO"M.T.Gr.tijdv! = 6m168 M.T.o.b.p.= llu43m168V.M. —3,7X+08,07 = — 08,3

tijdv. = 6m158,7 tlj-dv _ 6"158,7 (a.v. M.T.)

W.T. o.b.p.= llu37m 08,3 V.M. © gem. h. = 78°32'

p= 23m Tafel V= 10',3

Tafel XVI Qb = 0,0852 @ w< h._78°42'3~~

fe= 0,1864 W »=11°17'I7

J__ n 1 ni o Tafel XVLU voor 4 = 9" verb. = 79',3

A—v,wi<! n ^ —0",88 , — 7',8

Tafel XVII A = 9",88 le verb. = 1°27'1

Tafel XIX 2" verbid— h'

verb._l°22',l

Tafel XX. n = ll°17',7

i = ï£8 | A =0,505 verb.= 1°22',1

Tafel XXI. ^ ,P ono o/'-in-

ƒ __ o 505 )

i_l6°10' Azim. _ N 27° O. ben. b. = 10°10',4 N.

Oost geeft Zuid, dus ƒ, = —0,505 Tafel XXI1 ^b.— + 4',9

6, =10°15',3N. le breedtep. 6, = 10°15',3 N. L. = 51°30' O.

Gest. NtW 8'=___7^9JN en = 1',5 W.

verz. bx = 10°23/,2 N. L. — 51°28',5 O.

2e aanw. tijdm. = 8n39m 28 24 Juli 0U M.T.Gr. © d. = 20°4' 8" N.

stand =:+0u16m 68 _3}1X—30",7 = + 1'35"

M.T.Gr. = 8*55m 88V.M. © d. = 20°543" N.

geg. O. L. in tijd = 3a25m548 24 Juli 0UM.T.Gr. tijdv. = 6m168

M.T.o.b.p.= 0"21m 28N.M. —3,1X~0a,07 —— 0S,2

tijdv. = 6m158,8 tijdv. _6m158,8(a.v.M.T.)

W. T. o. b. p. = 0H4m468,2 N.M. ^j6™' ^ = 79° 5'

p= 14m8 Tafel V= 10,3

Tafel XVI Qb = 0,0934 ' ©w. h._79°15',3

Qa=0,1864 ra = 10°44',7

1 _r.no.qn Tafel XVIII voor 4 = 10" verb._ 36',5

4 ~~ ' „ 4= 0"75 „ — 27

Tafel XVII 4 _10",75 l8verb.= 39',2

Tafel XIX 2e verb. = —1',3 verb.= 37',9

Sluiten