Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheel door berekening.

Noemt men de breedte van P, die gelijk is aan de gegiste breedte bij de le waarneming bg en de veranderde breedte uit de verzeiling A6, dan is de breedte, van P' = bg-\- Ao.

Noemt men de breedte van Q, dus de berekende breedte bb, dan is weer, zooals uit de figuur blijkt,

bg+f1y+bb=h+Uy-

In deze formule hebben ƒ, en f% de bekende beteekenis en is y de fout in de berekende lengte, nadat de A L. uit de verzeiling er op toegepast is.

Is er geen verzeiling, dan heeft men:

bg +fiV =*>!> +fsVDe breedte der standplaats S vindt men uit bb-\-f2y. Bij het gebruik der formules, behoorende bij de verschillende gevallen der gewijzigde methode Sumner, neemt men even als bij de methode Sumner , breedte en lengte waarop men is, als positief aan, aangroeiingen daarvan positief, afnemingen negatief, dan zijn de teekens van mx en m2 of van fx en /2 daardoor bepaald. De teekens der verschillende waarden in acht nemende, vindt men x of y, met het juiste teeken.

Voorbeeld.

21 Nov. 18 .., op 24°32/ geg. N.b. en 19°15'36" geg. W.L. is des voormiddags,bij aanw. tijdm. _ 7u20m108,5 © gem. h. ss 20°1'30" en bij aanw. tijdm. = 10u9ffi59B © gem. h. = 44°1040". Oog 6 M. b.w. Tusschen de waarnemingen verzeild Z22°0 21,6 zeemijlen. Stand tijdm. — 4-2u3m24". Gevraagd b. en L. door de gewijzigde methode Sumner.

leaanw.tijdm. = 7u20m108,5 2eaanw.tijdm.— 10u 9m598

stand — 4-2a 3m248 stand— 4- 2a 2m248

21 Nov. M.T.Gr.— 9u23m348,5 V.M. 21 Nov. M.T.Gr. = 0u13m238N.M.

20 „ „ = 21u23m348,5 20 „ , ss 24n13m238

21 „ „ =— 2U,6 Lfci.t.— lu17m458

L = f?° |Ab.= 20'Z...afw. = 8',lO. M.T.a/b- 22»55m388

v. = 21,6} tijdv.= 13m508

legeg.b. = 24°32'N. AL. = 8',9 0. • J —

8 8 — © We P. = 23u 9m288

2egeg.b._24°12'N. ©OeP.= 0»50™328 M.b. = 24°22'

21 Nov. 0U M.T.Gr. © d. = 20° 444" Z. © d = 20°444" Z

-2,6 X 32",53= - P25" 0,2X32",53= + 6"

©d._20° 3'19"Z. ©d._20°450"Z.

21 Nov. 0U M.T.Gr. tijdv. = 13m508,l tijdv. = 13m508,l

•—08,655X-2,6= + ls,7- • —08,6 5 5 X 0,2= - 08,1.

tijdv. _ 13m518,8 (o.b.M.T.) tijdv. = 13m508

Sluiten