Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tafel V. Tafel v

©gem.h. = 20° 1'80" © gem. h. = 44°1040"

1 verb._ 9' 8" l»verb._ 1046"

1 „ = -f 14" 2e „ = 4- 14"

0w. h. = 20°10'52"~ @w. h. = 44°21'40"

ri i L,^1^105 Ps-O-SO-S* 9,98936(4-)

ftS 20°10'52" ^OSec = 10'02716 <* = 20°4'50" *.<*><= 10,43704 (-) 2f = 154°4641" 10,42640 (-)"

:_ 1757°243'16" ,cos = 9,33925 * = -69°2746"

-*_ 57°1244" l,in= 9,92459 ^4-?)™^^ 9,33209

^iWI{2p_1u9C7f9 9,84459(4-) /2-L — 15027,2 l.cos(p= 9,54508(4-)

w rr , ffr54S'4 l.cosecd= 10,46428 (—)

W.T. o.l.p. = 8n19m 5",6 , . „ , ^—J i-

tijdv.— 18-51» 8 «.«n(*+<P)= 9,85395 (-)

mt i ^T^TTT b+<P = — 45°3546"

L. = 19°3540"W. (verzeiling) AL- 8'54" 0.

L6=19026'r6"W.

^= °>32 4 = 1,98

_=_M4 5= l,'6?

AA-B= 0,76 5_ Sfir

N. geeft O.», = -0,76 N. geeft O. m2 _ — 3,65

W. geeft Z. « -J^ = -1,31 W. geeft Z. = -L = _0,27

24°32'-l,31y-20 = 23°52?-0,27 y —l,04y = — 20" ' .

y = + 19'14"

L„_19°2646"W. A6=23°52'4"N y= + 1944" f2y= _ tfw'

L. _ 19°45'30" W. o. =^46^52^7

Breedtepunt en verandering in breedte door 1' veranderino in lengte volgens de circum-meridiaansmethode. a"UBr,"9 Tafel XVI £=0,2289 4 = 2,41 en «-50» 5

gd=0,1862 TafelXVIII voor 4 = 2" verb. = 84,7 -L —04151 » 4 = 0",4 „ = 16^9

4 —u'4101 „ 4 = 0",01 — o' 4

TafelXVII 4 = 2,41 l».verb^ïö2^

Sluiten