Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le verb. = 102' Tafel XIX 2e verb. = —1',5

verb. = 100',5

Tafel XX.

4 = 2,41 ) - _no7 w = 45°38/20"

^ = 50m,5 \ '2—^' verb.— l^O^O"

Tafel XXI. ben (b _|_ d-) __ 43057/50"

b=24°7 Azim._Z.16°0. d.-20° 4'50"

5 ben.b. = 23°53/ N.

West geeft Zuid, dus f2 = —0,27. Tafel XXII verb.— 0'54"

b. = 23°52' 6"N.

in. PLAATSBEPALING DOOR DE METHODE SAINT-HILA1RE.

Gedeeltelijk door constructie.

Wanneer men twee gelijktijdige hoogtewaarnemingen heeft met een aanwijzing tijdmeter, of als de hoogten der hemellichamen zoo kort na elkaar zijn genomen, dat de verplaatsing van het schip buiten rekening gelaten kan worden, dan kan men twee wegen inslaan, om de standplaats van het schip te bepalen door constructie van hoogtelijnen, gaande door hoogtepunten.

1° Men kan de hoogteverschillen en de azimuthen voor beide waarnemingen met de breedte en lengte der gegiste plaats berekenen. Van uit de gegiste plaats worden op de bekende wijze de hoogteverschillen in de kaart of in het kaartnet afgezet. Men trekt de hoogtelijnen door de hoogtepunten, loodrecht op de azimuthale richtingen en het snijpunt der hoogtelijnen is de standplaats van het schip.

„ Is bijv. t, Fig. 148,

üig. 140. de gegi8te plaats, zijn

j. p en p' de berekende

noogieverscumeu , uau is het snijpunt 8 der hoogtelij nen, gaande door de hoogtepunten A en B, de standplaats van het schip.

2°. Men kan door een van de hoogtewaarnemingen, met behulp van gegiste breedte en lengte, het hoogteverschil en het azimuth berekenen. Van uit de gegiste plaats wordt het hoogteverschil afgezet

en men trekt de hoogtelijn door het hoogtepunt. Vervolgens wordt

Sluiten