Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de breedte en lengte van het eerste hoogtepunt het tweede hoogteverschil en het 2e azimuth berekend. Het 2e hoogteverschil wordt van het le hoogtepunt afgezet en men trekt de 2' hoogtelijn door het 2e hoogtepunt. Het snijpunt der hoogtelijnen is de standplaats van het schip.

Is bijv. t, Fig. 148, de gegiste plaats, p het eerst berekende hoogteverschil en AC de le hoogtelijn, dan wordt het 2e hoogteverschil p" en het azimuth met breedte en lengte van het le hoogtepunt A berekend. Het hoogteverschil p" wordt van uit A afgezet en door het 2e hoogtepunt E trekt men de 2' hoogtelijn. Het snijpunt 8 der hoogtelijnen is de waarnemingsplaats.

Daar p in den regel klein is, kan men aannemen dat de azimuthale richtingen in t en in A dezelfde zijn, m. a. w. dat p' en p" evenwijdig zullen zijn.

Geheel door berekening.

Wil men het vraagstuk volgens de le methode geheel door berekening oplossen en stelt men den hoek door de azimuthale richtingen gevormd, dus £AtB = x, dan is in LAtC, Fig. 148, tC =p sec x BC= tC—tB BC =p sec x—p' In A BSC is BS=BCcotx

dus BS=(psecx—p')cota. BS sin » = (p sec x—p')cos x

BSsinx—p—p'cosx m

Is BS uit deze formule berekend, dan kan de breedte en lengte van S uit de bekende ligging van het hoogtepunt B, door de koersen verheidsrekening bepaald worden. B wordt dan de afgevaren plaats en BS de verheid, afgelegd in een koers, loodrecht op de bekende richting tB.

In plaats van BS, kan men ook AS berekenen uit de formule ASsinx=p'—pcosx .' (2)

Bij het gebruik van een der formules (1) of (2) houde men in het oog dat cosx negatief is, als x grooter dan 90° is.

Om vergissingen te voorkomen in het bepalen der richtingen zoowel van t naar A en B, als van A of B naar S, is het raadzaam, om bij de eindbecijfering een figuurtje te teekenen, waarin de gegiste plaats, de beide hoogteverschillen en de hoogtelijnen.

Wordt het vraagstuk volgens de 2e methode behandeld, dan is de berekening eenvoudiger. Men heeft dan in

A AES, AS=p" cosec x of p" = ASsinx.

Om AS te vinden, heeft men dan voor een koershoek x en een afwijking p" slechts de bijbehoorende verheid in de streektafel te zoeken, daar afw. = v.sinK.

Het teekenen van een figuurtje is ook bij deze methode aan te bevelen.

Sluiten