Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. 16 Nov. 19 . ., op 26°21/41" geg. N.b. en 17°5'18" geg. W.L. is des avonds, bij aanw. tn'dm.= 4u30m108,5 de gem. m. p. hoogte van Venus = = 18°38'20" en bij aanw. tijdm. = 4u34m48,5 de gem. m. p. hoogte van Jupiter = 36°1'30". Oog 6 M. b. w. Stand tijdm. = 4-2u7m48. Gevraagd b. en L. standplaats volgens Sumner en volgens St. Hilaire.

Alm. 16 Nov. 0U M.T.Gr. M.0R.O. = 15u43m448,3

„ „ „ Jupiter R.O. = 0n39m428,7 A in 24" = —138,45

y> „ „ . Jupiter d.= 2°36'44"N. .. A in 24" = —1'8",4 » „ „ VenusR.O. = 17u45m378,6... A in 24u = 4-5m248,55 ,, „ Venus d. = 24°58'16//,3Z..A in 24u=+3'28",8

Jupiter h. v. = 2",1 Venus h. v. = 6", 7

7. 16 Feb. 19.., is des namiddags op 45°15' geg. Z.b. en 113° geg. O.L. bij aanw. tijdm. = 2u35m208 © gem.h.z=55022'. Daarna gestoomd O.N.O. 17 zeemijl en toen waargenomen bij aanw. tijdm. = 4u38m108© gem. h. = = 40°56'45". Oog 5 M. b.w. Ind. corr. =—l'W. Stand tijdm. = -f-2u52m408. Gevraagd als in Vr. 6.

Alm. 16 Febr. 0U M.T.Gr. © d. = 12°21'55" Z A in lu= — 51",9

„ „ „ tijdv. = 14m208,41 (a.v.M.T.) AinP = — 08,159

8. 28 Nov. 19.., is waargenomen des voormiddags te llu geg. W.T. a/b op 48°39' geg. N.b. en 56°44' geg. W.L. bij aanw. tijdm. = 9u26m538, © gem. h. = 18°40',5. Veryjolgens gestoomd Z. 80° W. 30 mijl en waargenomen bij aanw. tijdm. = ll»40m278, © gem. h. = 18°7'. Oog 14 M. b.w. 27 Nov. te 0U M. T. Gr. Stand tijdm. = 4-5u8m328. Dag. gang = —78,2. Gevraagd b. en L. standplaats bij 2e waarneming volgens St. Hilaire en volgens de gewijzigde methode Sumner.

Alm. 28 Nov. 0" M. T. Gr. © d. = 21°10'12",6 Z. . . . A in lu = 4-27",27 *l<<* n tijdv. = 12m138,69 (o.b.M.T.) A in lu=—08,83

9. 3 Maart 19 . . is waargenomen des voormiddags, volgens de klok, te 9n30m geg. W.T. a/b op 22°10' geg. N.b. en 27c52' geg. W.L. bij aanw. tijdm. = 10u52m368, © gem. h. = 40°4'40". Daarna gestoomd N.N.W. met 9 mijls vaart en waargenomen bij aanw. tijdm. = 3u40m298, ©gem. h.= = 48°30'. Oog 5 M. b. w. Stand tijdm. = 4-0u25m. Gevraagd als in Vr. 6. Alm. 3 Maart 0U M.T.Gr. © d. = 6°32'42//,5 Z. . . A in lu=— 57",65

„ tijdv. = lln,59s,6(a.v.M.T.)A in lu=— 08,547 0. 11 Aug. 19.. is• waargenomen des voormiddags, volgens de klok, te 9»30m geg. W.T. a/b op 3°2' geg. N.b. en 28°6' geg. W.L. bij aanw. tijdm. = 10»23m448, © gem. h. = 48°19'10//. Daarna gevaren tot den middag in den koers Z.W. met 4 mijls vaart en daarna in den koers ZtW met 3/2 mijls vaart en waargenomen bij aanw.tijdm. = 3nllm278, ©gem.h.= = 56°16'20". Oog 5 M. b. w. Stand tijdm. = + 0u53m78. Gevraagd als in Vr. 6.

Alm. 11 Aug. 0U M.T.Gr. ©d. = 1505'l6"N Ainl» = —44",9

» v tijdv. = 4m538,64 (a.v.M.T.) A in 1» = —08,409

t. 24 Apr. 19 . . op 18°3' geg. Z.b. en 80°7' geg. W.L. is des namiddags te 0M5» geg. W.T. a/b bij aanw. tijdm. = 9u28m418 de © gem. h.= .=56°51' en bij aanw. tijdm. = lullm25s de © gem. h. = 15°43'. Oog

Sluiten