Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Juni aanw. tijdm. = 12u5m45B,5 De tijdmeter vertraagt, dus 8 „ „ „ r= 12u5m228,5 de gang is positief.

verloop in 7 dagen = 4- 238

dag. gang = + 38,29 8 Juni M. T. Philadelphia = 10u V.M. 7 = 22"

W.L. intijd Philadêlphia == 5"0m398

7 Juni M.T.Gr. = 27u0m398

8 „ „ = 3a0m398

Er zijn dus reeds Bxl=1/8 dag verloopen sedert 0U M. T. Gr. van 8 Juni.

8 Juni aanw. tijdm. = 0" 5m228,5 8 „ M.T.Gr.= 3- 0m398

8 Juni 3" M. T. Gr., Stand = +2n55m168,5 verloop in —3" = — VsX+38,29 = — 08,42 8 Juni 0" M. T. Gr., Stand = 4-2u55m168,08

Wanneer men in een haven of op een reede dagelijks het tijdsein waarneemt, om uit een reeks van waarnemingen den gang te bepalen, dan verdient het aanbeveling, zooveel mogelijk het verschil te nemen van standen, die waargenomen zijn op dagen, waartusschen een tijdsverloop ligt van 7 of meer dagen, b.v. den 1™ en den 8en dag, den 2en en den 9en enz.

HET BEPALEN VAN DEN STAND VAN DEN TIJDMETER DOOR TIJDSBEPALING AAN WAL OP PLAATSEN WAARVAN DE BREEDTE EN DE LENGTE BEKEND ZIJN.

Ljgt men ergens op een reede of in een haven, waar geen tijdseinen worden gegeven, dan kan men aan wal op een plaats-, waarvan de lengte en breedte nauwkeurig bekend zijn, door middel van de waarneming bijv. van zonshoogten, met behulp van den artificiëelen horizon, den middelbaren tijd van de waarnemingsplaats bepalen en daarbij de overeenkomstige aanwijzingen van den tijdmeter opteekenen. Past men dan de lengte in tijd toe op den berekenden M.T. van de waarnemingsplaats, dan vindt men den M.T. Greenwich en dus ook den stand van den tijdmeter tot M.T.Gr.

Het gebruik van den kunst-horizon heeft het voordeel dat men geen kimduiking behoeft toe te passen, zoodat mogelijke abnormale aardsche refractie geen invloed heeft op de hoogten. Bovendien worden dan de persoonlijke fout van den waarnemer en een eventuëele fout in de index-correctie door twee gedeeld.

Voorbeeld. 7 Jan. 1916, op 51°54'45" N.b. en 4°28'51" O.L., zijn met den artificiëelen horizon waargenomen:

bij aanw. horl. = 10u45m228 dubbele £) h. = 27°12'50"

„ =10u47m428 „ „ =27°26'30"

„ „ „ =10n50m 98 „ „ =27°40/40"

Sluiten