Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door berekening van den uurhoek en toepassing van de tiidvereffening vindt men:

11 Juni M.T.a/b = 20u44m218 W.L. in tijd Madeira= lu 9m 88

11 Juni M. T. Gr. = 21u53m298 Aanw. tijdm. = 20u30m258

.«.li: Stand =4-lu23m 48

11 Juni 21»53m298 M. T. Gr., Stand=4-l"23m 48 verloop in 2U 6m318=4-0,09 X — 28,5 = — 08,2

12 Juni 0" M. T. Gr., Stand=4-lu23m 39 8 1 Jum ■ „ Stand=-f P23m258'

verloop in 11 dagen = — 21s,2 218 2

verbeterde garig= -4-=—1>,93

VRAAGSTUKKEN.

1. De stand eens tijdmeters tot M. T. Gr =—1»12m17= 3 to 6-32- M. T. Gr. De dag.gang=-48,25. " Gevraagd stand tot M. T. Gr. den zelfden datum te 0a M.T.Gr.

2. De stand eens tijdmeters tot M. T. Gr.=-4-0u54m238 4 tó 19»52°-478,9 M T. Gr. v. 10 April. De dag. gang il'ö8 25 Gevraagd stand tot M.T.Gr. op 11 April te 0» M T Gr '

3' ^o^MTa8 ^mf>n tot M- T- Gr.=-0"37-°298,43, te MTOrn;/" D* dag gang=4-38,26. Gevraagd stand tot M. 1. Lrr. op den zelfden datum te 0U M. T. Gr.

4. Bij 't vallen van den tijdbal te Monte Video, te 11- M T aldaar des voormiddags, wees de tijdmeter aan-

20 Maart 1912. .... 2u9m228

27 „ 2u9m338

Gevraagd stand en gang te 0- M. T. Gr. van 27 Maart 1912. L. Monte Video = 56°12'15"W.

5. Bij 't vallen van den tijdklep te 0» M. T. Amsterdam, was

1 sept. aanw. tijdm. = 4u31m558 17 „ „ =4u31m258 5

Gevraagd stand en gang op 21 Sept. te 9° V.M M T Gr O.L. in tijd Amsterdam (Westertoren) =0U19m328 1

6. Men heeft het tijdsein te Amsterdam gemist en wil den stand van den tijdmeter van dien dag toch bepalen.

Bij aanw. tijdm. = 9»53-58',5 is aanw. observatie hort. = 11»59» ■Bij de tijdseimnnchting komende is-

bij" aanw. pendule = 12«18» aanw. obs. horl. = 12M2-238 Stand pendule tot M.T.Gr.=4-0u8m338 2

»o8.nd rzxtï °-m% —*** ~ *■

O.L. m tijd Amsterdam (Westertoren) = OM 9m328,1. Zeevaartk., 8" dr.

20

Sluiten