Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt, geeft Fig. 155 een voorstelling van de aarde, geheel omringd door een laag water, terwijl de maan in'de richting der pijl M wordt verondersteld.

Neemt men aan dat de aarde en de maan cirkelvormige banen beschrijven, om hun gemeenschappelijk zwaartepunt, dan is de resultante der krachten die de verschillende deeltjes der aarde in de richting der maan trekken, steeds gelijk aan de resultante der middelpuntvliedende 'krachten, die de verschillende deeltjes der aarde Fig. 155.

c

in tegengestelde richting trekken. Was een van beide resultanten n.1. grooter dan de andere, dan zouden aarde en maan op elkaar vallen, of zich steeds verder van elkaar verwijderen.

Zooals werd aangetoond is de m. p. vl. kracht, ontstaande door de wenteling der aarde om het gem. zw. p. van het stelsel a. m. voor alle deeltjes der aarde gelijk. Als die m. p. vl. kracht op elk deeltje der aarde, in richting en grootte wordt voorgesteld door de pijltjes p, Fig. 155, dan kan de onderlinge aantrekkingskracht van de maan en het deeltje A der aarde, door een pijltje q worden voorgesteld, dat gelijk is aan p en in tegengestelde richting werkt.

Evenzoo zullen in B en C m. p. vl. kr. en aantrekkingskracht elkaar opheffen. De aantrekkingskracht tusschen de maan en het deeltje D is echter grooter dan die tusschen de maan en het deeltje A, omdat de aantrekkingskracht omgekeerd evenredig is met het vierkant van den afstand der maan. De pijl r die de aantrekkingskracht voorstelt tusschen de maan en D is dus grooter dan o, derhalve ook grooter dan p. Het verschil r—p stelt dan de waarde' voor, waarmede de aantrekkingskracht die het waterdeeltje D op aarde vasthoudt, wordt verminderd.

De onderlinge aantrekkingskracht van de maan en het waterdeeltje E moet worden voorgesteld door een pijltje s dat kleiner is dan q, want E is verder van de maan verwijderd dan A en s moet zoo groot zijn, dat p—s = r—p.

Het verschil p—s is de waarde waarmede de aantrekkingskracht die het deeltje E op aarde vasthoudt, wordt verminderd.

Sluiten