Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

equator eq zullen dan de opvolgende getijden in een aswenteling dezelfde zijn, qn = re. Op de meeste plaatsen zal echter het volgend hoog water verschillen met het voorgaande. Bij de plaats h stelt hl de hoogte voor van het water. Na een halve aswenteling is h in k gekomen, waar het water slechts oploopt tot een hoogte km. Het op deze wijze ontstaande verschil in hoogte van twee opvolgende getijden noemt men de dagelijksche ongelijkheid in hoogte en het verschil tusschen de maansverloopen van twee opvolgende getijden de dagelijksche ongelijkheid in tijd.

Fig. 156. ^e plaatsen b en t

Fig. 156 hebben hooff

•water; na een halve aswenteling der aarde is b in d en t in u gekomen, waar het dus laag water zal zijn. Deze plaatsen hebben dus in plaats van één eb en één vloed in een halven maansdag, slechts ééns vloed en ééns eb in een maansdag.

Al dpzn vnranhiiTi.

, , -&i aeze verscnnn-

selen worden veranderd en gewijzigd door het feit dat de aarde niet geheel omringd is door water. Men heeft niet te doen met één vloedgolf, die zich regelmatig verplaatst, doch de getijden hebben hun ontstaan te danken aan de werking van een reeks van vloedgolven van verschillende hoogte, richting en snelheid, veroorzaakt door de grillige verdeeling van land en water en afwisselende diepten der wateren.

Het havengetal is het maansverloop als het volle- of nieuwe maan is. Is dus het havengetal van een plaats 4U en is de maansdoorgangstijd voor die plaats bij nieuwe maan bijv. 0u20m, dan is de tijd van hoog water 4n20m. Dit havengetal wordt op Engelsche kaarten meestal H.W. Full and Change genoemd. Andere uitdrukkingen voor hetzelfde zijn: Eng. vulgar establishment of the port, Fr. etablissement du port, Duitsch. hafenzeit.

Het gemiddeld havengetal Eng. mean establishment of the port, Duitsch. corrigirte hafenzeit is het gemiddelde van alle maansverloopen m een halve synodische maand. Het is voor de praktijk van minder belang.

Op de zeekaarten en in zeilaanwijzingen zijn havengetallen opgegeven. Ook in de Naut. Almanac vindt men de havengetallen van eenige havens in Engeland en aan de kusten van het Kanaal en de Noordzee.

Theoretisch zou de tijd van hoogwater bij nieuwe of volle maan daar zijn, als zon en maan in den meridiaan staan. Op dat deel

Sluiten