Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het getai 27 zoekt onder de tientallen en men volgt de horizontale kolom tot onder 2°, dan vindt men.daar het bedrag 9",4.

De vraag kan nu gesteld worden welke getijverschijnselen zullen worden waargenomen, als gevolg van de samenwerking van de getijden S2 en M2. De watermassa op aarde neemt dan deel aan twee golfbewegingen en de resulteerende uitwerking daarvan zal men vinden uit de algebraïsche som der beide bewegingen.

Als bijv. de waterstand van' het getij M2 30 c.M. boven den middenstand is en die van het getij S2 8 c M. daar beneden, dan is de resulteerende waterstand 22 c.M. boven den middenstand.

Wanneer de amplituden van de getijden S2 en M2 bekend zijn, kan men de waterstanden van die getijden voor elk uur van den dag berekenen en met deze uitkomsten een tabel samenstellen, waaruit de resulteerende waterstanden gevonden worden.

Voorbeeld.

Gevraagd de resulteerende beweging van de wateroppervlakte te bepalen, veroorzaakt door de getijden S2 en M2 te Sheerness op 23 Juli 1913 van den middag tot middernacht.

O.L. Sheerness = 0°,8, Amplitudo #2 = 54 cM., Amplitudo M2 = 192 cM. 1 Januari 1913 Astronomisch argument (M2) te Greenwich = 209°.

De waterstanden van het getij 82 dat iederen dag te 0" en ten 12u H.W. maakt, kunnen onmiddellijk' uit Tafel L worden opgeschreven. Voor het getij M2 moet eerst berekend worden wanneer dit H.W. maakt.

1 Jan. 1913 V. te Gr. = 209° corr. voor 0°,8 O.L.= 0° corr. Tafel XLIXa (M2) voor 23 Juli = 269°

23 Juli V te Sheerness = 478°= 118° Tafel ^XLLXo (M2) geeft voor V = 118°, tijd van H.W. voor getij

Mn 4", 1.

De tabel kan nu gemaakt worden, met de waterstanden voor beide getijden ten 0U, 0u30m, lu, ln30m enz.

In de le kolom worden onder het hoofd „uren van den dag" de uren en halve uren van 0U tot 12" ingevuld en daar het getij S2 ten 0U en ten 12» H.W. geeft, vult men onder het hoofd S2 achter 0» en 12" het amplitudo 54 in en de verdere getallen uit Tafel L (S2).

In de kolom onder het hoofd M2 vult men bij 4" het amplitudo 192 in, daar volgens de berekening het getij M2 ten 4" 1 HW geeft. Met behulp van Tafel L (M9) kan men dan verder achter de verschillende uren de daarbij behoorende waterstanden invullen Hierbij zij opgemerkt dat de waterstanden op tijdstippen die even ver van het oogenblik van H.W. verwijderd zijn, aan elkaar gelijk zijn. In de laatste kolom worden ten slotte de algebraïsche sommen van de getijden S2 en M2 genoteerd.

Zeevaartk. 8" druk. 27

Sluiten