Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De algebraïsche sommen der verschillende waterstanden geven dan de waterstanden van het resulteerend getij.

Voorbeeld.

Gevraagd de tijden van hoog en laag water te Boston van den middag op 1 Juli tot den middag op 2 Juli 1914. W.L. Boston = 71°.

Tafels VIII, IX, XI» en XI6 zijn uit de hydrografische tafelen

Getijconstanten voor Boston.

S2 Ma. N K2 K, 0 P

A. K. A. K. A. K. A. K. A. K, A. K. A. K.

Tafel VI v. d. Zee 22 14° 135 335° 31 304° 6 16° 13 141° 11 120° 5 137°

T. VIII1 Jan. 1914 0 108 258 153 167° 302 190

T. IX 71° W.L. 0 5 8 0 0 5 0

T. XIo 1 Juli 0 93 298_ _3_ 182_ 271_ 178_

IJ" BIT 868 172 490 698 505

360 720_ 360_ 360 360

1 Juli KA-V 14 ÏÏÏT 148 172 130 338 145

T. XI b:t.v.H.W. 0°,5 6»,2 5n,2 5»,7 8°,7 24«,2 \ 9»,7

22°,4 ]

c.M. c.M. c.M. cM. c.M. c.M. c.M.

22 135 31 6 13 11 5

T. III v. d. Zee +30% +11% +17%

Amplituden 1914 22 135 31 8 14 13 5

Sluiten