Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uren Som v/d Som v/d

v/d S2 M2 N K2 Dubbeld. Kl O P Enkeld. Totaal.

Dag. Getijden. Getijden.

0 22 —133—24 —8 —143 —10 8 -5 —7 —150

1 19 —110-12—7 —110 —7 5 —4 —6 —116

2 11 —59 2 —5 —51 —4 2 —3 —5 —56

3 0 7 16 0 23 0 —1 —2 —3 20

4 —11 71 27 5 92 4 —5 0 —1 91

5 —19 118 31 7 137 7 _8 2 1 138

6 —22 135 27 8 148 10 —10 3 3 151

7 —19 118 16 7 122 12 —11 4 5 127

8 —11 71 2 5 67 14 —13 4 5 72

9 0 7 -12 0 —5 14 -13 5 6 1

10 11 —59—24 —5 —77 14 —13 5 6 —71

11 19 —110 —31 —7 —129 12 —12 5 5 —124

12 22 —133—29 —8 —148 10 —10 4 4 —144

13 19 —123 —20 —7 —131 7 —8 4 3 —128

14 11 —83 —7 —5 —84 4 —5 3 2 —82

15 0 —21 7 0 —14 0 —2 2 0 —14

16 —11 46 20 5 60 —4 2 0 —2 58

17 —19 101 29 7 118 —7 5 —2 —4 114

18 —22 131 .31 8 148 —10 8 —3 —5 143

19 —19 128 24 7 140 —12 10 —4 —6 134

20 —11 93 12 5 99 —14 12 —5 —7 92

21 0 35 —3 0 32 —14 13 —6 —7 25

22 11 -32—17 —5 —43 —14 13 —6 —7 —50

23 19 -91 —26 -7 —105 —12 13 —5 —4 —109

24 22 -128—30 —8 —144 —10 12 —4 —2 —146

Uit de Tabel blijkt dat Boston een dubbeldaagsch getij,heeft; dat het H.W. is op 1 Juli ten 6U N.M. en op 2 Juli ten 6U V.M. en dat het L.W. is op den middag van 1 Juli en te middernacht tusschen 1 en 2 Juli. ■

De ouderdom van het getij.

Voor den zeevarende is het dikwijls van belang om den ouderdom of leeftijd van het getij voor een bepaalde plaats te kennen, m.a.w. om te weten wanneer na nieuwe of volle maan op een plaats springvloed zal optreden.

Wanneer men te doen heeft met een zuiver dubbeldaagsch getij, zal men in hoofdzaak rekening moeten houden met de getijden M2 en S2. Het is duidelijk dat deze getijden springtij züllen veroorzaken als zij op hetzelfde oogenblik H.W. maken. Dit zal bijv. het

Sluiten