Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. 30°2',8 N.b. en 15°50',4 W.L. Gen. gez. K. en v. NO 3/8 N. 89,4 mijl.

46. N. 43°,2 O. 68,72 mijl.

47. Z. 51°,2 W. 157,5 mijl.

48. N. 43° O. 381,7 mijl.

49. 27°51/39" N.b. en 15°52'8// W.L.

50. lepl. 36°3',9 N.b. en 5°8',1 W.L. 2epl. 36°8' N.b. en 4°42/,4 W.L.

51. 1'pl. 52°6' N.b. en 4°6/,4 O.L. 2epl. 52°13',8 N.b. en 4°14' O.L.

52. N.b. = 52°2'. O.L =3°46',7.

53. N.b. = 50°19'. W.L. = 1°55'.

54. 52°7'28// N.b. 4°6/34// O.L.

55. N.b. —49°46',3. W.L. = 5°33',6.

56. Langs den grootcirkel 938,2 Geog. m. Langs de loxodroom 938,6 „ „

57. Koers van afvaart = N. 56°,7 W. Koers van aankomst = Z. 54°,4 W. Verheid =1115 Geogr. mijlen, b. Vert. = 48°40'10"N. L. Vert = 169°25' W.

58. Koers van afvaart = Z. 59°,6 W. Koers van aankomst = N. 71°,9 W. Afstand = 611,2 Geogr. mijlen, b. Vert. = 52°47'18"Z. L. Vert. = 163°36' W.

59. Koers van afvaart = Z. 36°47'W. Koers van aank. = N. 29°35'26" W. Afstand = 1007,3 Geogr. mijlen, b. Vertex = 70°25'43" Z. L. Vertex=125°24'48"W. I

60. Koers v. afvaart = Z. 76°47'30"W. Koers van aank. = N. 48°1'16" W. Verheid langs den grootcirkel = -=1153,2 Geogr. mijl. Verheid die men maakt r= 1294 mijl. > De reis is 140,8 Geogr. mijl langer dan volgens grootcirkel.

Vierde Afdeeling.

Tijdmeter-formule.

1. 4-0u14m138.

2. — 0"47m448,8.

3. M.T.Gr. = 3u4,n468.

4. 7 Maart. Stand = -flu26m 08,4. ( 14 „ „ =+lu26m308,4. Gang = +48,29.

5. Gang = +28,43.

. 6. M.T.Gr. = 9u15m398,6. , 7. Gang=—48,67 —08,0084(t.—20°,1)2. 8. Gang=—28,39—08,02 62(t.—17°,1)2.

Vijfde Afdeeling.

Formule afwijking Kompas.

1. ^ = +0°,l, 5=4-8°, C=—5°, D=-f 2°,8.

2. A = —0°,1, £=+21°,5, C=— 3°,4, D=+3°,6.

3. —3°,66, +7°,51, +16°,36, +21°,09, +21°,43, +18°,39, +13°,84, +8°,65, +3°,24, —2°,69, -9°,38, —16°,27, — 21°,85, —24°,25, —21°,66, —14°,31.

Zesde Afdeeling.

Almanak.

1. W. ©R.O. = 3u3m478,2. Od. = 17°18'55" N. © w. i/a m. = 15'52". tijdv. = 3m408,5 (o.b. M.T.). M. 0 R O. = 3u7m278,7.

2. W. © R.O. = 4u35m368,7. ©d. = 22°l'58//N. © w. Va m^lö'48". tijdv. = 2m268,4 (o.b. M.T.). M. © R.O. = 4u38m38.

3. W. © R.O = l»33m38s,7. $'d.=£9°46/49'/N. ©w. Va m^lö'58". tijdv. = 0m38,95 (a.v. M.T.). M. © R.O. = l"33m348,8.

4. W. © R.O. = 16n31m138,2. ©d. = 21053' Z. © w. y8 m. = 16'15". tijdv. = 10m418,4 (o.b. M.T.). M. © R.O. = 16u41m548,5.

5. W. ©R.O. = 10u9m558,5. ©d. = ll°2X)/4"N.

" © w. Va m. = 15'51". tijdv. = 2m258,6 (a.v. M.T.). M.©R.O. = 10"7m298,9.

6. W. © R.O. = 22u3m238,.4. © d. = ll°5ö'56",2 Z. © w. Va m. = 16'12",3.

. tijdv. = 14m138(a.v.M.T.).

Sluiten